[AKTUALIZACJA z dnia 19.06.2018] Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

ul. Szpitalna 1

39-400 Tarnobrzeg

na podstawie art.26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.

o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2018 poz. 160)

ogłasza

konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii wraz z najmem pomieszczeń na świadczenie tych usług dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Załączniki