Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-sig (139 kB) 08.07.2019SIWZ po zmianie z dnia 03.07.2019r.-sig (239 kB) 08.07.2019Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ z dnia 22.07.2019r.-sig (251 kB) 22.07.2019SIWZ po zmianie z dnia 22.07.2019r. (174 kB) 22.07.2019Zał. 2 SIWZ […]

Zakup i dostawa modułów do modernizacji wentylacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Zakup i dostawa modułów do modernizacji wentylacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Order by Data Nazwa Załączniki Zał. 1 – formularz oferty (28 kB) 14.06.2019Zał.2 – Projekt umowy (79 kB) 14.06.2019Zał.3 do zaproszenia do złożenia oferty – Formularz cenowy (11 kB) 14.06.2019Załącznik 4 – oświadczenie (28 kB) 14.06.2019Zaproszenie do złożenia oferty (603 kB) 14.06.2019Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty (484 kB) 25.06.2019

Dary z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dary z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Do Oddziału Noworodków, Wcześniaków i Patologii Noworodka trafiły urządzenia medyczne przekazane przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oddział został doposażony w nowoczesny aparat USG firmy Mindray DC-70X-Insight wyposażony w 4 głowice pediatryczne: kardiologiczno – neonatologiczne, oraz 3 głowice: microconvex, liniową i convex. Wśród otrzymanego sprzętu znalazły się także: 3 pompy strzykawkowe Alaris CC Plus Guardrails, […]

Dostawa gazów medycznych w stanie ciekłym i butlach oraz dzierżawa zbiornika i butli gazowych wraz z konserwacją dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Dostawa gazów medycznych w stanie ciekłym i butlach oraz dzierżawa zbiornika i butli gazowych wraz z konserwacją dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Dostawa gazów medycznych w stanie ciekłym i butlach oraz dzierżawa zbiornika i butli gazowych wraz z konserwacją dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie (89 kB) 10.06.2019SIWZ (159 kB) 10.06.2019Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (29 kB) 10.06.2019Zał.2 SIWZ – Formularz cenowy (18 kB) 10.06.2019Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (22 kB) 10.06.2019Zał.4 […]

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej   Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze oferty z dn. 02.08.2019 r. (216 kB) 02.08.2019Powtórna ocena ofert z dn. 07.08.2019 r. (2 MB) 07.08.2019Powtórna ocena ofert z dn. 21.08.2019 r. (2 MB) 21.08.2019Ogłoszenie o zamówieniu (344 kB) 07.06.2019SIWZ (147 kB) […]

Remont pokrycia dachowego i ścian tunelu komunikacyjnego J, J2 w  Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Remont pokrycia dachowego i ścian tunelu komunikacyjnego J, J2 w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Remont pokrycia dachowego i ścian tunelu komunikacyjnego J, J2 w  Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zał. 1 – formularz oferty (29 kB) 06.06.2019Załącznik 4 – oświadczenie (28 kB) 06.06.2019Załącznik nr 2 – Projekt umowy (86 kB) 06.06.2019Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (8 kB) 06.06.2019Zap[roszenie do […]