Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrekcja Wojewódzkiego  Szpitala  im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w  Tarnobrzegu  ul.  Szpitalna 1, na  podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 711, z późn.zm.) zaprasza podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej DO […]