Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania “Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania “Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

Order by Data Nazwa Załączniki PFU Załącznik Nr 1 (5 MB) 28.02.2018PFU Załącznik nr 2 Propozycja umiejscowienia ogniw fotow. (829 kB) 28.02.2018PFU Załącznik nr 3 Propozycja umiejscowienia ogniw fotow. (748 kB) 28.02.2018PFU Załącznik nr 4 Propozycja umiejscowienia ogniw fotow. (184 kB) 28.02.2018Projekt Funkcjonalno – Użytkowy (635 kB) 28.02.2018Załącznik nr 1 – formularz oferty (27 kB) […]

Uroczyste poświęcenie nowego Aparatu Telekomando Luminos dRF MAX w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Uroczyste poświęcenie nowego Aparatu Telekomando Luminos dRF MAX w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

W Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu we czwartek 22 lutego 2018 rok odbyło się uroczyste poświęcenie nowego aparatu RTG Telekomando Luminos dRF MAX znajdującego się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Na uroczystości poświęcenia nowego urządzenia obecni byli między innymi Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych Narodowego Funduszu […]

Roboty budowlane „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2” oraz Dostawa wyposażenia sal operacyjnych   Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Roboty budowlane „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2” oraz Dostawa wyposażenia sal operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Roboty budowlane „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2” oraz Dostawa wyposażenia sal operacyjnych  Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki SIWZ zm. 26.03.2018 r. (816 kB) 27.03.2018Zał.3a SIWZ – OPZ wraz z formularzem cenowym – Zadanie 2 – zm. 26.03.2018 r. (373 kB) 27.03.2018Zał.3b SIWZ – […]

Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu pn.Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu pn.Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

” Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu pn.Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” Order by Data Nazwa Załączniki Zapytanie – Studium (80 kB) 16.02.2018Projekt umowy – Termomodernizacja (117 kB) 16.02.2018wybór oferty na studium wykonalnosci – termomodernizacja (223 kB) 26.02.2018

Dostawa preparatow okulistycznych

Dostawa preparatow okulistycznych

Dostawa preparatów okulistycznych Order by Data Nazwa Załączniki Zał. 4 – oświadczenie (28 kB) 16.02.2018Zaproszenie do złożenia oferty (100 kB) 16.02.2018Załącznik nr 1 – formularz oferty (30 kB) 16.02.2018Załącznik nr 2 – Projekt umowy (116 kB) 16.02.2018Załącznik nr 3-formularz_cenowy (21 kB) 16.02.2018Odpowiedzi na pytania z dn.20.02.2018r. (58 kB) 20.02.2018Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia […]

Aktualizacja wersji narzędzia monitorującego posiadanego przez Wojewódzki Szpital i Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu wraz z rozbudową obszarów analitycznych o obszar leki i receptariusz szpitalny

Aktualizacja wersji narzędzia monitorującego posiadanego przez Wojewódzki Szpital i Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu wraz z rozbudową obszarów analitycznych o obszar leki i receptariusz szpitalny

Aktualizacja wersji narzędzia monitorującego posiadanego przez Wojewódzki Szpital i Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu wraz z rozbudową obszarów analitycznych o obszar leki i receptariusz szpitalny Order by Data Nazwa Załączniki Zaproszenie do złożenia oferty (119 kB) 13.02.2018Załącznik nr 1 – formularz oferty (27 kB) 13.02.2018Załącznik nr 2 – Projekt umowy (116 kB) 13.02.2018Załącznik nr […]

Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Order by Data Nazwa Załączniki Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (44 kB) 12.02.2018Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn.27.02.2018r. (61 kB) 28.02.2018Informacja z otwarcia ofert z dn.22.02.2018r. (76 kB) 22.02.2018Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (31 kB) […]

Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem  instrumentarium

Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem instrumentarium

Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem  instrumentarium Order by Data Nazwa Załączniki Zał.7 SIWZ – Projekt umowy Pak.8_9 (90 kB) 02.02.2018Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (416 kB) 07.06.2018Odpowiedzi na pytania z dn. 30.05.2018r. (835 kB) 01.06.2018Informacja o wyborze o oferty z dn. 29.03.2018 r. (2 MB) 29.03.2018Informacja o wyborze […]

Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych

Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych

Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych Order by Data Nazwa Załączniki Zał.4 SIWZ – Ośw. dot. warunków (27 kB) 01.02.2018Informacja o uniweważnieniu postępowania z dn. 05.04.2018 r. (52 kB) 05.04.2018Powtórna ocena ofert z dn. 27.02.2018 r. (59 kB) 28.02.2018Informacja o wyborze oferty z dn. 23.02.2018 r. (79 kB) 23.02.2018Informacja z otwarcia ofert z dn. 09.02.2018 […]