Organ Założycielski Szpitala

Organem założycielskim Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.