Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

Informacje ogólne

Ordynator: lek. med. Wojciech Wiśniewski

Z-ca Ordynatora:
lek. med. Krzysztof Jaroń

Pielęgniarka Koordynująca: mgr piel. Ewa Marek

Telefony:
Ordynator – 812 30 10
Lek. Dyżurny – 812 34 31, 812 34 33
Oddziałowa – 812 33 95
Sekretariat – 812 34 30
Dyż. Pielęgniarek – 812 34 35

Działalność medyczna

Oddział Chirurgii Ogólnej funkcjonuje od 1904 roku i zajmuje się leczeniem schorzeń w zakresie jamy brzusznej, szyi i kończyn obejmujące zarówno schorzenia podstawowe jak i schorzenia z zakresu onkologii a także chirurgii naczyń.

Oddział pracuje w oparciu o Zakład Radiologii wyposażony w nowoczesny sprzęt z tomografem komputerowym nowej generacji włącznie, z pracownią histopatologiczną umożliwiającą wykonywanie badań doraźnych, z nowoczesnym blokiem operacyjnym z pełnym wyposażeniem i pracownią endoskopową umożliwiającą wykonywanie badań diagnostycznych oraz zabiegów endoskopowych.

Oddział współpracuje z Kliniką Chirurgii w Lublinie i Krakowie oraz z Centrum Onkologii w Warszawie i Krakowie.