Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania ”Roboty budowlane,termomodernizacyjne „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania ”Roboty budowlane,termomodernizacyjne „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania ”Roboty budowlane,termomodernizacyjne „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” Order by Data Nazwa Załączniki zał. 1 – formularz oferty (277 kB) 29.04.2019Zał.2- Projekt umowy (157 kB) 29.04.2019Zał.3 – oświadczenie (271 kB) 29.04.2019Zał.4 SIWZ – Wykaz usług (262 kB) 29.04.2019Zał.5 – Ośw. […]

Konferencja dot. szpitalnej polityki antybiotykowej i kontroli zakażeń szpitalnych.

Konferencja dot. szpitalnej polityki antybiotykowej i kontroli zakażeń szpitalnych.

W dniu 24 kwietnia 2019 roku w Szpitalu dzięki współpracy z Panią Ewą Zarzeczną z firmy Polfa Tarchomin S. A. odbyła się Konferencja dedykowana  personelowi medycznemu: lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, kierownikowi apteki, diagnostom laboratoryjnym. Wykład prowadził specjalista mikrobiologii lekarskiej lek med. Jarosław Bakiera. Tematyka spotkania naukowego dotyczyła szpitalnej polityki antybiotykowej, zakażeń VAP, zakażeń Acinetobacter. Na spotkaniu  […]

Dostawa specjalistycznych narzędzi okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa specjalistycznych narzędzi okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa specjalistycznych narzędzi okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zał. – 2 projekt umowy (79 kB) 15.04.2019zał. 1 – formularz oferty (29 kB) 15.04.2019Załącznik 4 – oświadczenie (28 kB) 15.04.2019Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (29 kB) 15.04.2019Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) 15.04.2019Informacja o […]

Dostawa wyposażenia do nowo budowanego Ośrodka Radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa wyposażenia do nowo budowanego Ośrodka Radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Postępowanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020: „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na […]

Dostawa materiałów do sterylizacji oraz walidacja sterylizatora STERRAD 100NX

Dostawa materiałów do sterylizacji oraz walidacja sterylizatora STERRAD 100NX

Order by Data Nazwa Załączniki zał. 1 – formularz oferty (34 kB) 08.04.2019zał. 2 – Projekt umowy (89 kB) 08.04.2019Zał. 2a – Projekt umowy (82 kB) 08.04.2019Zał. 5 do zaproszenia – oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów (18 kB) 08.04.2019zał. 6 do zaproszenia – oświadczenie dot. dokumentów (18 kB) 08.04.2019Załącznik 4 – oświadczenie (28 kB) 08.04.2019Załącznik […]

Uroczysta ,,Wiecha” w Ośrodku Radioterapii

Uroczysta ,,Wiecha” w Ośrodku Radioterapii

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizuje projekt pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Województwa Podkarpackiego i współfinansowany jest ze środków budżetu województwa, budżetu państwa i Europejskiego Funduszu […]

Dostawa produktów mięsnych

Dostawa produktów mięsnych

Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu (79 kB) 02.04.2019SIWZ (155 kB) 02.04.2019Zal_1_SIWZ_Formularz oferty (29 kB) 02.04.2019Zal_3_SIWZ_oswiadczenie_wykluczenie (20 kB) 02.04.2019Zal_4_SIWZ_oswiadczenie_warunki (27 kB) 02.04.2019Zal_5_Osw_dot_grupy_kapitalowej (19 kB) 02.04.2019Zał.nr 6 SIWZ – oświadczenie dotyczy oferowanych pr. (20 kB) 02.04.2019Zał_nr_7_SIWZ_projekt umowy (109 kB) 02.04.2019Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (23 kB) 02.04.2019Informacja z otwarcia ofert z dn. 10.04.2019r. […]