Dostawa specjalistycznych narzędzi do zestawu mikro laryngoskopii

Dostawa specjalistycznych narzędzi do zestawu mikro laryngoskopii

Dostawa specjalistycznych narzędzi do zestawu mikro laryngoskopii Order by Data Nazwa Załączniki Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) 18.07.2018Załącznik nr 1 – formularz oferty (29 kB) 18.07.2018Zał.2 – projekt umowy (80 kB) 18.07.2018Zał. 3 – formularz cenowy (23 kB) 18.07.2018Zał. 4 – oświadczenie (27 kB) 18.07.2018Odpowiedzi na pytania z dnia 24.07.2018r. (544 kB) 24.07.2018Informacja o […]

Komunikat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Komunikat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Komunikat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Wobec nieosiągnięcia porozumienia, co do spełnienia żądań Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, w ramach procedury rozwiązywania toczącego się sporu zbiorowego w dniu 9 lipca 2018 r. został spisany protokół rozbieżności. […]

Przeprowadzenie przeglądów okresowych budynków

Przeprowadzenie przeglądów okresowych budynków

Przeprowadzenie przeglądów okresowych budynków Order by Data Nazwa Załączniki Wybór najkorzystniejszej oferty z dn.25.07.2018r. (492 kB) 25.07.2018Zaproszenie do złożenia oferty (95 kB) 06.07.2018zał. 1 – formularz oferty (22 kB) 06.07.2018zał. 2 – projekt umowy (75 kB) 06.07.2018Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (20 kB) 06.07.2018zał. 4 – oświadczenie (27 kB) 06.07.2018

Komunikat  w sprawie sytuacji  w Wojewódzkim Szpitalu  Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej  w Tarnobrzegu

Komunikat w sprawie sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Komunikat w sprawie sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu od dnia 2 lipca 2018 r. wstrzymał przyjęcia pacjentów do oddziałów szpitalnych. Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje tylko pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Przyczyną tej sytuacji jest niestawienie się do pracy personelu pielęgniarskiego, […]