Dostawa opatrunków specjalistycznych

Dostawa opatrunków specjalistycznych

Dostawa opatrunków specjalistycznych Order by Data Nazwa Załączniki Zał. 1 – formularz oferty (26 kB) 30.04.2018Zał. 4 – oświadczenie (28 kB) 30.04.2018Zał. 5 Ośw. o posiadaniu dok (20 kB) 30.04.2018Zał.2 – Projekt umowy (90 kB) 30.04.2018Zał.3- Formularz cenowy (22 kB) 30.04.2018Zał.6 Ośw. o braku posiadania dok. (18 kB) 30.04.2018Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) 30.04.2018Odpowiedzi […]

Informacja dotycząca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Informacja dotycząca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Informacja   dotycząca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu   Dnia 25.04.2018r. odbyło się Walne Zebranie Członków Społecznego Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej. Na zebranie przybyli Członkowie i zaproszeni goście (sympatycy Stowarzyszenia), swoją obecnością zaszczycili to spotkanie Dyrektorzy Szpitala. W trakcie zebrania Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Zych […]

Przeprowadzenie przeglądów okresowych budynków

Przeprowadzenie przeglądów okresowych budynków

Przeprowadzenie przeglądów okresowych budynków Order by Data Nazwa Załączniki zał. 4 – oświadczenie (27 kB) 19.04.2018Zaproszenie do złożenia oferty (95 kB) 19.04.2018zał. 1 – formularz oferty (22 kB) 19.04.2018Zał. 2 – projekt umowy (75 kB) 19.04.2018Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (20 kB) 19.04.2018

Podpisanie umowy na budowę  Zakładu Radioterapii

Podpisanie umowy na budowę Zakładu Radioterapii

W dniu 17 kwietnia br. podpisana została umowa pomiędzy Szpitalem a firmą VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH z siedzibą w Wiedniu. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. W imieniu firmy […]

Dostawa owoców i warzyw (powtórzenie postępowania)

Dostawa owoców i warzyw (powtórzenie postępowania)

Order by Data Nazwa Załączniki Załącznik nr 1 – Formularz oferty (24 kB) 13.04.2018Załącznik nr 2 – projekt umowy (91 kB) 13.04.2018Załącznik nr 3 (18 kB) 13.04.2018Załącznik nr 4 – Oświadczenia (27 kB) 13.04.2018Załącznik nr 5 do zaproszenia (21 kB) 13.04.2018Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) 13.04.2018Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.04.2018r. (68 […]

Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych

Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych

Order by Data Nazwa Załączniki Zał. 1 – formularz oferty (27 kB) 13.04.2018Zał. 4 – oświadczenie (28 kB) 13.04.2018Zał. 5 – oświadczenie dot. dokumentów (17 kB) 13.04.2018Zał. 3 do zaproszenia do złożenia oferty – Formularz cenowy (11 kB) 13.04.2018Zał. 2 – projekt umowy (86 kB) 13.04.2018Zaproszenie do złożenia oferty (100 kB) 13.04.2018Informacja o wyborze najkorzystniejszej […]

Dostawa owoców i warzyw.

Dostawa owoców i warzyw.

Dostawa owoców i warzyw. Order by Data Nazwa Załączniki Zaproszenie do złożenia oferty (140 kB) 04.04.2018Załącznik nr 1 – Formularz oferty (23 kB) 04.04.2018Załącznik nr 2 – projekt umowy (92 kB) 04.04.2018Załącznik nr 3 (18 kB) 04.04.2018Załącznik nr 4 – Oświadczenia (27 kB) 04.04.2018Załącznik nr 5 do zaproszenia (21 kB) 04.04.2018Informacja o wyborze oferty z […]