Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Postępowania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020: Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Odpowiedzi na pytania z dn. 08.11.2018 r. (5 MB) 08.11.2018Informacja o zmianie treści SIWZ z […]

Uroczyste otwarcie budowy nowoczesnego Ośrodka Radioterapii w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu.

Uroczyste otwarcie budowy nowoczesnego Ośrodka Radioterapii w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu.

W dniu 17 października br. odbyła się uroczystość wkopania symbolicznej łopaty pod budowę Ośrodka Radioterapii, który powstanie w ramach projektu „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” W uroczystości udział wzięli: Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Bogdan Romaniuk – […]

Awaria tomografu komputerowego

Awaria tomografu komputerowego

Zakład Diagnostyki Obrazowej informuje, że w dniu 29.09.2018 r. uległ awarii tomograf komputerowy. Zgodnie z umową zawartą z serwisem, naprawa potrwa do dnia 27.11.2018 r. Przepraszamy pacjentów za zaistniałą sytuację i prosimy o kontakt po naprawie tomografu komputerowego w celu ustalenia nowych terminów badania. Telefon kontaktowy w godzinach od 7.00 do 15.00 : 15 812 […]

Dostawa leków onkologicznych i innych  dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa leków onkologicznych i innych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa leków onkologicznych i innych  dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zał. 5 SIWZ – Projekt umowy (103 kB) 15.10.2018Zał.6 SIWZ – Ośw. dot. grupy kapit. (20 kB) 15.10.2018Zał.4 SIWZ – Ośw. dot. warunk (27 kB) 15.10.2018Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (20 kB) 15.10.2018Zał.2 SIWZ – […]

Dostawa środków czystości

Dostawa środków czystości

Dostawa środków czystości Order by Data Nazwa Załączniki Załącznik nr 4 – oświadczenie (28 kB) 12.10.2018Zaproszenie do złożenia oferty (116 kB) 12.10.2018Załącznik nr 1 – formularz oferty (33 kB) 12.10.2018Załącznik nr 2 – Projekt umowy (93 kB) 12.10.2018Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (15 kB) 12.10.2018Załącznik nr 3 – Formularz cenowy zmiana z dnia 18.10.2018r. […]

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

W dniu 11 października br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Brzezowski. W obradach Rady Społecznej udział wzięli: Członkowie Rady Społecznej, Dyrektor Szpitala, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała […]

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zał.10 SIWZ – wykaz posterunków (17 kB) 11.10.2018Zał.9 SIWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej (20 kB) 11.10.2018Zał.8 SIWZ – oświadczenie (17 kB) 11.10.2018Zał.7 SIWZ – oświadczenie o posiadaniu uprawnień (17 kB) 11.10.2018Zał.6 […]

Naprawa tomografu komputerowego Toshiba Aquilion 16 poprzez wymianę płyty MHR-BP

Naprawa tomografu komputerowego Toshiba Aquilion 16 poprzez wymianę płyty MHR-BP

Naprawa tomografu komputerowego Toshiba Aquilion 16 poprzez wymianę płyty MHR-BP Order by Data Nazwa Załączniki Załącznik nr 3 – oświadczenie (27 kB) 09.10.2018Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) 09.10.2018Załącznik nr 1 – formularz oferty (27 kB) 09.10.2018Załącznik nr 2 – projekt umowy (75 kB) 09.10.2018Załącznik nr 2 – projekt umowy po zmianie z dnia 15.10.2018r. […]

Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Załącznik nr 4 – oświadczenie (28 kB) 08.10.2018Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) 08.10.2018Załącznik nr 1 – formularz oferty (27 kB) 08.10.2018Załącznik nr 2 – projekt umowy (91 kB) 08.10.2018Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (17 kB) 08.10.2018Informacja o wyborze najkorzystniejszej […]

Podpisanie porozumienia kończącego spór zbiorowy

Podpisanie porozumienia kończącego spór zbiorowy

W dniu 07.10.2018 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektorem Szpitala, a Zakładową Organizacją Związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w obecności Marszałka Województwa Podkarpackiego. Porozumienie kończy spór zbiorowy wszczęty 25.06.2018 roku przez ZOZ OZZPiP. Reguluje wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w latach 2019-2020, oraz ustala zasady wzrostu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.