Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Informacje ogólne

Oddział funkcjonuje od 1976 roku. W momencie powstania był jednym z pierwszych oddziałów
o tym profilu w Polsce.

W latach 1976 – 2002 posiadał  pięć stanowisk wyposażonych w nowoczesną, jak na ówczesne czasy, specjalistyczną aparaturę medyczną.

W 2002 roku spełniły się nasze marzenia o dobrych warunkach pracy i nowoczesnym sprzęcie. Aktualnie nowoczesny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii usytuowany jest w sąsiedztwie Bloku Operacyjnego, dysponuje 7 łóżkami, spełnia europejskie standardy dotyczące wyposażenia, rozwiązań technicznych i architektonicznych.

Kierownik Oddziału: lek. med. Krzysztof Stolarski

Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Piotr Rosowski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Marszałek Ewa

Lekarze specjaliści:

    

 1. lek. med. Bielecka Joanna
 2. lek. med. Chmielowiec Marta
 3. lek. med. Ptak Michał
 4. lek. med. Sander Jarosław
 5. lek. med. Sulik Monika  

Lekarze rezydenci:

 1. lek. med. Lauterbach-Gontarz Anna
 2. lek. med. Stolarska Emilia

Pozostali lekarze:

 1. lek. med. Talakh Olena

Ilość Pielęgniarek zatrudniona na Oddziale Intensywnej Terapii – 35.

 

10 Pielęgniarek ze specjalizacją z Anestezjologii i Intensywnej Opieki,

14 Pielęgniarek w trakcje specjalizacji.

 

Telefony:
Sekretariat – 812 34 49
Pok. Lekarzy – 812 34 48; 812 34 82
Stanowisko pielęgniarskie – 812 34 46

Działalność medyczna

Zadaniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest monitorowanie i podtrzymywanie niewydolnych funkcji życiowych pacjentów z ciężkimi schorzeniami w celu przeprowadzenia odpowiednich zabiegów diagnostycznych i zastosowania leczenia ogólnego lub zabiegowego. Pacjenci reprezentują różnorodne schorzenia, ale wszyscy charakteryzują się potencjalnie odwracalnym zagrożeniem co najmniej jednej z funkcji życiowych.

Na oddziale leczeni są chorzy z zaburzeniami czynności podstawowych systemów organizmu (niewydolność oddechowa, niewydolność krążenia, niewydolność nerek, niewydolność wielonarządowa), które są potencjalnie odwracalne oraz chorzy u których charakter zaburzeń (urazy wielonarządowe, urazy głowy, choroby nerwowo-mięśniowe) warunkuje konieczność ich leczenia w sposób przewlekły.

Oddział wyposażony jest w sprzęt:

 • kompleksowy monitoring funkcji życiowych;
 • kompleksowy system wentylacji mechanicznej;
 • kompleksowy system  infuzji;
 • aparat do terapii nerkozastępczej.

Oddział posiada:

 

 • 7 stanowisk intensywnej terapii;
 • 5 stanowisk opieki pooperacyjnej;
 • salę zabiegowo-diagnostyczną;
 • 10 stanowisk wykonywania znieczuleń;
 • wymagania MZ i OS w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej;
 • akredytację w zakresie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii
  i intensywnej terapii.

Oddział współpracuje z klinikami i instytutami naukowymi z Warszawy, Krakowa, Lublina
i Podkarpacia. Często spotykamy się z kolegami z innych Oddziałów Intensywnej Terapii podczas szkoleń, wykładów i sesji naukowych.

Pracownicy naszego oddziału stale podnoszą kwalifikacje zawodowe, bierzemy udział w licznych programach naukowych krajowych i zagranicznych.