OGŁOSZENIE O KONKURSIE na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej polegające na wykonywaniu opisów i ocen badań TK, MR i RTG w oparciu o dane medyczne przekazywane drogą teleradiologii.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej polegające na wykonywaniu opisów i ocen badań TK, MR i RTG w oparciu o dane medyczne przekazywane drogą teleradiologii.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 t j.) jako udzielający zamówienia Ogłasza Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej polegających na wykonywaniu opisów i ocen […]

Nowa Rada Społeczna Szpitala.

Nowa Rada Społeczna Szpitala.

W dniu 6 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. W skład nowej Rady Społecznej wchodzą:   Przewodniczący Damian Brud – reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego Członkowie: Magdalena Bartkowicz – wybrana przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Wojciech Brzezowski – wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego […]