Rozpoczęcie cyklu szkoleń w celu poprawienia bezpieczeństwa Pacjentów

Rozpoczęcie cyklu szkoleń w celu poprawienia bezpieczeństwa Pacjentów

W dniu 14.01.2020 roku odbyło się pierwsze szkolenie, które przeprowadziła dr Ewa Zawilińska, wizytator akredytacyjny, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Tematem wiodącym szkolenia były zdarzenia niepożądane – analiza przyczyn źródłowych według matrycy RCA oraz problemy standardów leczenia i opieki wysokiej jakości udzielanych świadczeń. Problem bezpieczeństwa pacjentów w systemie opieki zdrowotnej jest dla […]