Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że brakowaniem objęta będzie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami Naszego Szpitala w roku 1997 – 1999. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do 30.11.2020 roku po uprzednim złożeniu wniosku.   Po w/w terminie dokumentacja […]

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu – Urządzenia do krioablacji-sig (234 kB) 21.08.2020Zał.1 do Projektu umowy – Zasady dzierżawy (63 kB) 21.08.2020Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (26 kB) 21.08.2020Zał.2 do Projektu umowy – Zasady depozytu (58 kB) 21.08.2020Zał.2a SIWZ – OPZ Pakiet 1 (21 kB) 21.08.2020Zał.2a SIWZ – OPZ Pakiet 2 (16 kB) […]

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów elektroterapii kardiologicznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów elektroterapii kardiologicznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu – Urządzenia do elektroterapii-sig (240 kB) 21.08.2020SIWZ (166 kB) 21.08.2020Zał.1 do Projektu umowy – Zasady depozytu (56 kB) 21.08.2020Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (26 kB) 21.08.2020Zał.2 SIWZ – Parametry z formularzem – Pak. 1 (68 kB) 21.08.2020Zał.2 SIWZ – Parametry z formularzem – Pak. 2 (87 kB) […]

Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Odpowiedzi na pytania z dn. 21.08.2020 r. (722 kB) 21.08.2020Informacja o zmienie treści SIWZ z dn. 24.08.2020 (581 kB) 24.08.2020Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 24.08.2020 (425 kB) 24.08.2020Odpowiedzi na pytania z dn. 25.08.2020 r. (393 kB) […]

Dostawa wyposażenia służącego pacjentom Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa wyposażenia służącego pacjentom Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa wyposażenia służącego pacjentom Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (434 kB) 20.08.2020zał. 1 – formularz oferty (25 kB) 05.08.2020zał. 2 – projekt umowy (259 kB) 05.08.2020Zał. 3 – Formularz cenowy (23 kB) 05.08.2020Załącznik 4 – oświadczenie (43 kB) 05.08.2020Zaproszenie […]