Ogłoszenia postępowań w ramach zamówień publicznych

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy poinformować i zaprosić do korzystania z Platformy SmartPZP, która jest CENTRALNĄ PLATFORMĄ  ADMINISTROWANĄ PRZEZ PODKARPACKIE CENTRUM MEDYCZNE W RZESZOWIE SPZOZ ZAPEWNIAJĄCA OBSŁUGĘ PROCESU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PODMIOTACH LECZNICZYCH PODLEGŁYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.

Aplikacja SmartPZP, dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

Po wejściu w link pojawi się strona, gdzie będą mogli Państwo odnaleźć interesujące postępowanie, zadać pytanie, złożyć ofertę przesyłając dokumentację i przeprowadzić z  zamawiającym aukcję.

Z lewej strony znajduje się lista narzędzi, gdzie znajduje się zakładka E-learning – miejsce przeznaczone na instrukcje oraz filmy instruktażowe przedstawiające poszczególne kroki pracy na platformie.

W przypadku pytań przysługuje Państwu prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie Telefonicznym i e-mailowym:

 • Infolinię techniczną która jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 19:00 pod numerem telefonu +48 22 123 77 97.
 • Doradztwo e-mailowe pod adresem pomoc@portalpzp.pl lub przesłane zgłoszenia za pośrednictwem systemu wybierając z paska narzędzi „Zgłoszenie problemu”.
 1. Zamówienia Publiczne rok 2017
 2. Zamówienia Publiczne rok 2018
 3. Zamówienia Publiczne rok 2019
 4. Zamówienia Publiczne rok 2020
 5. Zamówienia Publiczne rok 2021
 6. Zamówienia Publiczne rok 2022
 7. Zamówienia Publiczne rok 2023
 8. Zamówienia Publiczne rok 2024
 9. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej