Składanie skarg i wniosków

Składanie skarg i wniosków

Składanie skarg i wniosków Każdy pacjent ma prawo do wyrażenia na piśmie swojej opinii na temat warunków pobytu w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz jakości obsługi, w szczególności udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Wszelkie Państwa uwagi są dla nas cennym źródłem informacji o pracy naszej placówki i służą stałej poprawie jakości […]