Rada Społeczna Szpitala

RADA SPOŁECZNA
przy Wojewódzkim Szpitalu
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu


Przewodniczący:

Mariola Zajdel-Ostrowska – wyznaczony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Członkowie:
Maria Napieracz – wybrana przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
Jan Tarapata – wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
Jacek Maślanka – wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
Jan Dziubiński – wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
Magdalena Bartkowicz – wybrana przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
Sławomir Kanclerz – 
przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego.