Rada Społeczna Szpitala

RADA SPOŁECZNA
przy Wojewódzkim Szpitalu
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu


Przewodniczący:

Mariola Zajdel-Ostrowska – wyznaczony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Członkowie:
Maria Napieracz – przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
Jacek Maślanka -przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
Jan Dziubiński – wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
Magdalena Bartkowicz -przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
Sławomir Kanclerz –  przedstawiciel Sejmiku
 Wojewody Podkarpackiego.
Dariusz Bukowski – przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego