Rada Społeczna Szpitala

RADA SPOŁECZNA
przy Wojewódzkim Szpitalu
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu


Przewodniczący:

Damian Brud – wyznaczony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Członkowie:
Wojciech Brzezowski – wybrana przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
Bogdan Romaniuk – wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
Jacek Maślanka – wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
Jan Dziubiński – wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
Magdalena Bartkowicz – wybrana przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
Sławomir Kanclerz – 
przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego.