Oddział Neonatologiczny

Informacje ogólne

Oddział Neonatologiczny powstał w 1964 r przy oddziale położniczym. Liczył 44 łóżeczka noworodkowe i funkcjonował w systemie “kohorty”.

Od roku 2000 oddział rozpoczął działalność w nowo wybudowanym budynku szpitalnym. Zgodnie z zaleceniem Programu Poprawy Opieki Perinatalnej oddział funkcjonuje w systemie “rooming-in” (14 łóżeczek noworodkowych w salach jedno i dwuosobowych razem z matkami). Ponadto oddział dysponuje pododdziałem Patologii Noworodka z 2 stanowiskami do intensywnej terapii noworodków i wcześniaków. W ogólnopolskim Programie Trójstopniowej Opieki Perinatalnej jest ośrodkiem II stopnia referencji.

p.o. Kierownik Oddziału: lek. med. Wiesława Szematowicz Mycek

Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca Pracę Innych Pielęgniarek: Zofia Kucwaj

Telefony:
Sekretariat – 812 34 12
Pok. Lekarzy – 812 34 10
Dyż. Pielęgniarek – 812 34 11

Działalność medyczna

Oddział Neonatologiczny obejmuje opieką noworodki:

  • zdrowe i ich mamy,
  • wymagające wnikliwej obserwacji ,
  • przedwcześnie urodzone ,
  • w stanach zagrożenia życia.

Wykonujemy przesiewowe badania słuchu, stawów biodrowych.

Oddział wyposażony jest w sprzęt specjalistyczny wysokiej klasy. Posiadany sprzęt : respiratory , 8 inkubatorów, pulsoxymetry , monitory, aparat USG ,pompy infuzyjne pozwala na zwiększenie możliwości diagnostycznych i leczniczych najmniejszych pacjentów szpitala.

Oddział ściśle współpracuje z ośrodkiem III stopnia referencji w Rzeszowie , Krakowie , Warszawie. Realizujemy założenia programu “Promocja karmienia piersią”.

Pracownicy naszego oddziału stale podnoszą kwalifikacje, biorą udział w licznych szkoleniach, konferencjach na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim.