Zarząd Szpitala

Sekretariat Dyrekcji Szpitala:
telefon:  (0-15) 812 30 01   fax:  (0-15) 812 32 63   e-mail:    sekretariat@szpitaltbg.pl

Zbigniew Halat

p. o. Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Eliza Czerwińska
Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych/Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

dr n. med. Paweł Polaczek
p. o. Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Marzanna Kochowska

p. o. Naczelna Pielęgniarka
Wojewódzkiego Szpitala
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu