Zarząd Szpitala

Sekretariat Dyrekcji Szpitala:
telefon:  (0-15) 812 30 01   fax:  (0-15) 812 32 63   e-mail:    sekretariat@szpitaltbg.pl
 
lek. Krzysztof Stolarski
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 
 
Eliza Czerwińska
Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych/Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 

mgr Grażyna Zych

Naczelna Pielęgniarka
Wojewódzkiego Szpitala
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu