Wznowienie 300 licencji posiadanego oprogramowania ESET Endpoint Security Suite zarejestrowanego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Wznowienie 300 licencji posiadanego oprogramowania ESET Endpoint Security Suite zarejestrowanego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki Zał. 4 – oświadczenie (28 kB) 23.12.2019Zał.2 – projekt umowy (96 kB) 23.12.2019Zał.3 do zaproszenia do złożenia oferty – Formularz cenowy (10 kB) 23.12.2019Załącznik nr 1 – formularz oferty (28 kB) 23.12.2019Załącznik nr 1 do Umowy (371 kB) 23.12.2019Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) 23.12.2019Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (392 […]

Dostawa energii elektrycznej wraz z przesyłem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa energii elektrycznej wraz z przesyłem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (31 kB) 18.12.2019Zał.2 SIWZ – Formularz cenowy (12 kB) 18.12.2019Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (22 kB) 18.12.2019Zał.4 SIWZ – Ośw. dot. warunków (26 kB) 18.12.2019Zał.5 SIWZ – Ośw. dot. grupy kapit. (21 kB) 18.12.2019Zał.6 SIWZ – Istotne postanowienia umowy (71 kB) 18.12.2019Ogłoszenie o zamówieniu (130 […]

Dostawa  jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.02.2020r. (2 MB) 06.02.2020Ogłoszenie o zamówieniu (97 kB) 06.12.2019SIWZ (162 kB) 06.12.2019Zal nr 8 do SIWZ – Projekt umowy (85 kB) 06.12.2019Zał. 2 do […]

Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego  Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – drugie postępowanie

Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – drugie postępowanie

Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – drugie postępowanie Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu (134 kB) 28.11.2019SIWZ (158 kB) 28.11.2019Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (29 kB) 28.11.2019Zał.2 SIWZ – Formularz cenowy (21 kB) 28.11.2019Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (19 kB) 28.11.2019Zał.4 SIWZ – Ośw. dot. […]

Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu (91 kB) 21.11.2019SIWZ (162 kB) 21.11.2019Zał. 2 SIWZ – Formularz cenowy (24 kB) 21.11.2019Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (29 kB) 21.11.2019Zał.3 SIWZ – Ośw. wykluczenie (29 kB) 21.11.2019Zał.4 SIWZ – Ośw. warunki (31 kB) 21.11.2019Zał.5 SIWZ – Ośw. dot. grupy kapit. (31 kB) 21.11.2019Zał.6 SIWZ – Projekt […]

Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu-sig (970 kB) 19.11.2019SIWZ (366 kB) 19.11.2019Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (30 kB) 19.11.2019Zał.2 do SIWZ – Formularz cenowy (45 kB) 19.11.2019Zał.3 SIWZ – JEDZ (164 kB) 19.11.2019Zał.4 SIWZ – Ośw. dot. grupy kapit. (22 […]

Dostawa systemu kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiego  Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa systemu kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa systemu kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o zmianie treści zaproszenia z dn. 25.11.2019 r. (58 kB) 25.11.2019Odpowiedzi na pytania z dn. 26.11.2019 r. (2 MB) 26.11.2019Informacja o wyborze oferty z dn. 02.12.2019 r. (490 kB) 02.12.2019Zał.1 – Formularz oferty (39 […]

Dostawa szafek ubraniowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa szafek ubraniowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa szafek ubraniowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.11.2019r. (501 kB) 25.11.2019zał. 1 – formularz oferty (26 kB) 14.11.2019zał. 2 – projekt umowy (257 kB) 14.11.2019Załącznik 4 – oświadczenie (43 kB) 14.11.2019Załącznik nr 3 do zaproszenia – Formularz […]

Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego  Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Informacja z otwarcia ofert z dn. 22.11.2019 r. (72 kB) 22.11.2019Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania z dn. 22.11.2019 r. (2 MB) 22.11.2019Ogłoszenie o zamówieniu (134 kB) 13.11.2019SIWZ (157 kB) 13.11.2019Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (30 […]

Dostawa materiałów biurowych i informatycznych oraz druków medycznych dla Wojewódzkiego  Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa materiałów biurowych i informatycznych oraz druków medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa materiałów biurowych i informatycznych oraz druków medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.12.2019r. (2 MB) 04.12.2019Ogłoszenie o zamówieniu (145 kB) 05.11.2019SIWZ (167 kB) 05.11.2019Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (30 kB) 05.11.2019Zał.2 SIWZ – Formularz cenowy (32 kB) […]