Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Informacje ogólne

Oddział funkcjonuje od dnia 08.03.2010r.

Posiada 20 łóżek rozmieszczonych w 1,3 i 5 -cio łóżkowych salach nowocześnie wyposażonych.

Posiada 4 – łóżkową salę udarową wyposażoną w nowoczesną aparaturę ,pozwalającą na sprawowanie intensywnego nadzoru chorych z udarem.

W Oddziale znajduje się 1-osobowa  sala z odrębnym węzłem sanitarnym i sala 3-łóżkowa dla chorych terminalnych.

Kierownik   –  lek. Ewa Woźnicka

Zastępca Kierownika Oddziału – lek. Donata Kaczmarek-Płecha

Oddziałowa   – mgr. Marta Rzeźnik

 

Telefony

Sekretariat                         – 15 / 812 31 93

Kierownik                         – 15 / 812 31 96

Pokój lekarski                   –  15 / 812 31 90

Oddziałowa                      –  15 / 812 31 94

Dyżurka pielęgniarek       –  15 / 812 31 91

 

Działalność medyczna :

Do opieki na chorym używamy wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku w tym basenów i kaczek.

Nad bezpieczeństwem chorych prócz personelu czuwa zainstalowany system monitoringu sal udarowych, korytarzy i wejść.

Oddział wyposażony jest w pracownię EEG.W procesie diagnostycznym korzysta z pracowni Tomografii Komputerowej, pracowni Rezonansu Magnetycznego , pracowni USG , Laboratorium szpitalnego i pracowni Endoskopowej .Wykonujemy badania EMG, ENG w obrębie Województwa Podkarpackiego.

Współpracujemy z Oddziałem Neurochirurgii w Sandomierzu i Mielcu, Kliniką Neurologiczną  w Rzeszowie.