5 lat historii Oddziału Okulistyki w Szpitalu Wojewódzkim im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Oddział Okulistyki został otwarty w dniu 1 kwietnia 2013 roku z inicjatywy zarządu szpitala, urzędu wojewódzkiego oraz grupy lekarzy okulistów pochodzących się z Rzeszowa, a wynikało to z lokalnych potrzeb zdrowotnych Tarnobrzega i okolic. Oddział został zlokalizowany w miejscu byłego oddziału Rehabilitacji na dwóch piętrach , część łóżkowa na parterze część diagnostyczno-zabiegowa na pierwszym piętrze. Zakupiono sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny ze środków Urzędu Marszałkowskiego, a kadrę lekarską pozyskano głownie z lekarzy wywodzących się z Rzeszowa z tamtejszego oddziału okulistyki. Dodatkowo dołączyło do zespołu 4 lekarzy z Tarnobrzega i okolic do pracy w Oddziale i na dyżury nocne. Kadra pielęgniarska złożona była z pracowników różnych oddziałów tarnobrzeskiego szpitala. Oddział od samego początku posiada 20 łóżek szpitalnych, Gabinet diagnostyczno- zabiegowy oraz Gabinet laserowy i Angiografii Fluoresceinowej, Poradnia przyszpitalna działa od przełomu roku 2015/2016. Praca w oddziale od początku odbywa się w trybie hospitalizacji tzn. udziela się świadczeń  7 dni w tygodniu w trybie całodobowej opieki okulistycznej, zapewniając pomoc lekarską osobom z nagłymi przypadkami okulistycznymi. Na oddziale wykonuje się planowe zabiegi operacyjne zaćmy, jaskry, odwarstwienia siatkówki, witrektomii, zabiegi plastyczne powiek, udrażnianie dróg łzowych u dzieci oraz drobne zabiegi na gałce ocznej i aparacie ochronnym oka. Od 3 lat w oddziale prowadzi się Program Lekowy w bardzo groźnym schorzeniu Zwyrodnienia Plamki Żółtej. W pracowni laserowej wykonuje się zabiegi laserowe w jaskrze , zaćmie wtórnej i retinopatii cukrzycowej. W ramach programu lekowego wykonuje się iniekcje doszklistkowe w zwyrodnieniu plamki zapewniając ciągłość terapii tego schorzenia u pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie. Poza programem iniekcje stosuje się w retinopatii cukrzycowej i cukrzycowym obrzęku plamki, zakrzepach żylnych i innych schorzeniach siatkówki oka.

Na chwilę obecną oddział wykonuje średnio ok. 1500 operacji zaćmy w roku, w porównaniu do roku 2013 kiedy to było ok.500 zabiegów. W oddziale również szkolą się nowi chirurdzy , w trakcie 5 lat istnienia oddziału wyszkolono od podstaw 2 samodzielnych chirurgów okulistycznych.

Z roku na rok zwiększa się ilość operacji jak i zakres świadczonych usług, do roku 2017 wykonano:

  • zabiegów chirurgicznych – ok. 6900 ( 4845 zaćma)
  • zabiegów laserowych – 2239
  • iniekcji doszklistkowych – ok.1000
  • ogółem hospitalizacji – 8057
  • udzielono porad ambulatoryjnych – 6819 w Poradni , od 2016 r.

W chwili obecnej oddział posiada doświadczona kadrę i doświadczenie aby szkolić nowych lekarzy w dziedzinie okulistyki – w trakcie jest składanie wniosku o przyznanie akredytacji oddziałowi na szkolenie rezydentów.

Kadra lekarska stale podnosi swoje kwalifikacje , w trakcie tych 5 lat istnienia oddziału jeden lekarz uzyskał stopień doktora nauk medycznych, jedna osoba zdała egzamin specjalizacyjny z okulistyki, dwóch lekarzy otworzyło przewody doktorskie.

W dalszych planach jest rozbudowa oddziału o własny blok operacyjny z dwoma salami operacyjnymi ( termin koniec tego roku), co pozwoli na zwiększenie ilości zabiegów operacyjnych i zmniejszenie długich kolejek oczekiwania na zabiegi.

Oddział ściśle współpracuje z Kliniką Okulistyki w Lublinie oraz z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie – w trakcie jest podpisanie umowy na pozyskiwanie rogówek  od potencjalnych dawców do transplantacji.

Końcem roku planowane jest wdrożenie nowej procedury operacyjnej – laserowego udrażniania dróg łzowych u dzieci i dorosłych

Na chwilę obecną chwilę oddział zatrudnia : 6 lekarzy z 2 stopniem specjalizacji, 2 z pierwszym stopniem, jednego w trakcie specjalizacji, 13 pielęgniarek i dwie sekretarki medyczne

Na obecną chwilę realny czas oczekiwania na operację zaćmy wynosi 8 miesięcy , a w związku z przyznaniem dodatkowych środków finansowych na operację zaćmy czas ten prawdopodobnie ulegnie w przyszłości skróceniu.

Kierownik oddziału: dr n. med. Mariusz Spyra