Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ZAPRASZA podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, którego obszar działania obejmuje około 90 tyś. osób ubezpieczonych […]