Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów   Order by Data Nazwa Załączniki Odpowiedzi na pytania z dn. 22.02.2018 r. (55 kB) 22.02.2018Informacja o zmianie treści SIWZ z dn. 01.03.2018 r. (55 kB) 01.03.2018Ogłoszenie o zamówieniu (166 kB) 30.01.2018SIWZ (150 kB) 30.01.2018Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (30 […]

Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu (133 kB) 24.01.2018SIWZ (134 kB) 24.01.2018Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (30 kB) 24.01.2018Zał.2 SIWZ – Formularz cenowy (28 kB) 24.01.2018Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (22 kB) 24.01.2018Zał.4 SIWZ – Ośw. dot. warunków (27 kB) 24.01.2018Zał.5 SIWZ Ośw. o posiadaniu dok. […]

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii” oraz dla zadania „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2”.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii” oraz dla zadania „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2”.

    Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu (156 kB) 23.01.2018SIWZ (651 kB) 23.01.2018Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (48 kB) 23.01.2018Zał.2 SIWZ – Ośw. wykluczenie (51 kB) 23.01.2018Zał.3 SIWZ – Ośw. warunki (52 kB) 23.01.2018Zał.4 SIWZ – Wykaz usług (40 kB) 23.01.2018Zał.5 SIWZ – Potencjał kadrowy (44 kB) 23.01.2018Zał.6 SIWZ – Ośw. dot. […]

Dostawa materiałów diagnostycznych i drobnego sprzętu diagnostycznego

Dostawa materiałów diagnostycznych i drobnego sprzętu diagnostycznego

Dostawa materiałów diagnostycznych i drobnego sprzętu diagnostycznego Order by Data Nazwa Załączniki SIWZ (137 kB) 19.01.2018Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (30 kB) 19.01.2018Zał.2 SIWZ – Formularz cenowy (48 kB) 19.01.2018Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (22 kB) 19.01.2018Zał.4 SIWZ – Ośw. dot. warunków (27 kB) 19.01.2018Zał.5 SIWZ Ośw. o posiadaniu dok. (22 kB) 19.01.2018Zał.6 SIWZ Ośw. […]

Dostawa preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zaproszenie do złożenia oferty (100 kB) 16.01.2018Zał. 4 – oświadczenie (28 kB) 16.01.2018Załącznik nr 1 – formularz oferty (27 kB) 16.01.2018Załącznik nr 2 – Projekt umowy (116 kB) 16.01.2018Załącznik nr 3-formularz_cenowy (20 kB) 16.01.2018zał. 2 – Projekt umowy […]

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ZAPRASZA podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, którego obszar działania obejmuje około 90 tyś. osób ubezpieczonych […]