Dostawa odzieży i obuwia medycznego dla personelu medycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa odzieży i obuwia medycznego dla personelu medycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu (160 kB) 30.12.2020SIWZ (360 kB) 30.12.2020Zal nr 6 do SIWZ – Projekt umowy (89 kB) 30.12.2020Zał. 5 SIWZ – Ośw. dot. grupy kapit. (20 kB) 30.12.2020Zał. nr 2 SIWZ – Formularz cenowy (28 kB) 30.12.2020Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (29 kB) 30.12.2020Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (21 […]

Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zał.7 SIWZ – Ośw. dot. grupy kapit. (20 kB) 22.12.2020Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.02.2021r. str. int. (2 MB) 10.02.2021Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.01.2021r. (254 kB) 07.01.2021SIWZ […]

Usługa naprawy sterownika kamery Image z zestawu laparoskopowego Firmy Karl Storz z 2011 roku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Usługa naprawy sterownika kamery Image z zestawu laparoskopowego Firmy Karl Storz z 2011 roku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Usługa naprawy sterownika kamery Image z zestawu laparoskopowego Firmy Karl Storz z 2011 roku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zał. 1 – formularz oferty (28 kB) 15.12.2020Zał. 2 – Projekt umowy (74 kB) 15.12.2020Zał. 3 – oświadczenie (28 kB) 15.12.2020Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) […]

Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z serwisem i administracją centrali telefonicznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z serwisem i administracją centrali telefonicznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z serwisem i administracją centrali telefonicznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki zał. 2 – Projekt umowy (97 kB) 15.12.2020Zał. 3 – Formularz cenowy (22 kB) 15.12.2020Załącznik 1 – formularz oferty (32 kB) 15.12.2020Załącznik 4 – oświadczenie (28 kB) 15.12.2020Załącznik 5 – […]

Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zał.2 do SIWZ – Formularz cenowy po zmianie z dnia 16.12.2020r. (39 kB) 16.12.2020Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu (157 kB) 01.02.2021Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.01.2020r po zmianie […]

Dostawa respiratora noworodkowego dla potrzeb Oddziału Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa respiratora noworodkowego dla potrzeb Oddziału Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki Zał. 2 – Projekt umowy (97 kB) 07.12.2020Zał. 3A – Opis przedmiotu zamówienia (30 kB) 07.12.2020Zał. 3B – Formularz cenowy (21 kB) 07.12.2020Zał.1 – Formularz oferty (35 kB) 07.12.2020Załącznik 4 – oświadczenie (28 kB) 07.12.2020Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) 07.12.2020Odpowiedzi na pytania z dnia 08.12.2020 (568 kB) 08.12.2020Informacja o […]

Dostawa energii elektrycznej wraz z przesyłem

Dostawa energii elektrycznej wraz z przesyłem

Dostawa energii elektrycznej wraz z przesyłem Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu (129 kB) 04.12.2020SIWZ (178 kB) 04.12.2020Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (30 kB) 04.12.2020Zał.2 SIWZ – Formularz cenowy (12 kB) 04.12.2020Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (22 kB) 04.12.2020Zał.4 SIWZ – Ośw. dot. warunków (26 kB) 04.12.2020Zał.5 SIWZ – Ośw. dot. grupy kapit. […]

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki zał. 1 – formularz oferty (29 kB) 25.11.2020zał. 2 – projekt umowy (78 kB) 25.11.2020Zał. 3 – Formularz cenowy (22 kB) 25.11.2020Zał. 4 – oświadczenie (28 kB) 25.11.2020Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) 25.11.2020Informacja o zmianie treści […]

Dostawa  materiałów biurowych i informatycznych oraz druków medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa materiałów biurowych i informatycznych oraz druków medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa materiałów biurowych i informatycznych oraz druków medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zał.7 SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy – dot. Pakietu 2 i 3 (27 kB) 19.11.2020Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 21.12.2020 (2 MB) 21.12.2020Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.11.2020r. (77 kB) […]

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki zał. 1 – formularz oferty (29 kB) 16.11.2020zał. 2 – projekt umowy (78 kB) 16.11.2020Zał. 3 – Formularz cenowy (21 kB) 16.11.2020Zał. 4 – oświadczenie (28 kB) 16.11.2020Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) 16.11.2020Odpowiedzi na pytnia z […]