Szkolenie personelu w zakresie “Leczenie przez żywienie “ oraz “Płynoterapia restrykcyjna czy liberalna”

Szkolenie personelu w zakresie “Leczenie przez żywienie “ oraz “Płynoterapia restrykcyjna czy liberalna”

Szkolenie personelu w zakresie “Leczenie przez żywienie “ oraz “Płynoterapia restrykcyjna czy liberalna” 19 lutego 2020 r. odbyły się szkolenia pt “Leczenie przez żywienie “ oraz “Płynoterapia restrykcyjna czy liberalna”. Szkolenia prowadził dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar z II Kliniki Anestezjologii I Intensywnej Terapii SPSK 1. Szkolenie było dedykowane dla lekarzy, pielęgniarek i położnych. […]

Dieta Mamy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym”

Dieta Mamy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym”

Dieta Mamy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym” Informujemy, iż Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu uczestniczy w programie pilotażowym „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”. Program realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia, celem głównym pilotażu jest: Wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom […]

Opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej składanej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w trybie konkursu zamkniętego nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 ogłoszonego w ramach osi priorytetowej II CYFROWE PODKARPACKIE działania 2.1 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG

Opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej składanej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w trybie konkursu zamkniętego nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 ogłoszonego w ramach osi priorytetowej II CYFROWE PODKARPACKIE działania 2.1 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG

Opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej składanej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w trybie konkursu zamkniętego nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 ogłoszonego w ramach osi priorytetowej II CYFROWE PODKARPACKIE działania 2.1 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG