Szkolenie personelu w zakresie “Leczenie przez żywienie “ oraz “Płynoterapia restrykcyjna czy liberalna”

Szkolenie personelu w zakresie “Leczenie przez żywienie “ oraz “Płynoterapia restrykcyjna czy liberalna”

Szkolenie personelu w zakresie “Leczenie przez żywienie “ oraz “Płynoterapia restrykcyjna czy liberalna” 19 lutego 2020 r. odbyły się szkolenia pt “Leczenie przez żywienie “ oraz “Płynoterapia restrykcyjna czy liberalna”. Szkolenia prowadził dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar z II Kliniki Anestezjologii I Intensywnej Terapii SPSK 1. Szkolenie było dedykowane dla lekarzy, pielęgniarek i położnych. […]

Świadczenie usług pralniczych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Świadczenie usług pralniczych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.03.2020r. (67 kB) 05.03.2020Ogłoszenie o zamówieniu (88 kB) 26.02.2020SIWZ (332 kB) 26.02.2020Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (29 kB) 26.02.2020Zał.2 SIWZ – Formularz cenowy (10 kB) 26.02.2020Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (22 kB) 26.02.2020Zał.4 SIWZ – Ośw. dot. warunków (27 kB) 26.02.2020Zał.5 SIWZ – Wykaz […]

Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – drugie postępowanie

Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – drugie postępowanie

Order by Data Nazwa Załączniki Informacja z otwarcia ofert z dn. 06.03.2020 r. (718 kB) 06.03.2020Informacja o wyborze oferty z dn. 09.03.2020 r. (2 MB) 09.03.2020Ogłoszenie o zamówieniu (134 kB) 26.02.2020SIWZ (144 kB) 26.02.2020Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (31 kB) 26.02.2020Zał.2 SIWZ – Formularz cenowy (21 kB) 26.02.2020Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (22 kB) 26.02.2020Zał.4 […]

Zakup i dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Działu Techniczno – Gospodarczego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Zakup i dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Działu Techniczno – Gospodarczego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Zakup i dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Działu Techniczno – Gospodarczego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zał. – 2 projekt umowy (73 kB) 25.02.2020Zał. 3 do zaproszenia – formularz cenowy (31 kB) 25.02.2020Załącznik nr 1 – formularz oferty (31 kB) 25.02.2020Załącznik nr 4 – […]

Dostawa i montaż lampy RTG-TK , przewodu wysokiego napięcia i wymiennika ciepła do tomografu komputerowego TOSHIBA AQUILION S16 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa i montaż lampy RTG-TK , przewodu wysokiego napięcia i wymiennika ciepła do tomografu komputerowego TOSHIBA AQUILION S16 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa i montaż lampy RTG-TK , przewodu wysokiego napięcia i wymiennika ciepła do tomografu komputerowego TOSHIBA AQUILION S16 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.03.2020r. (68 kB) 06.03.2020Ogłoszenie o zamówieniu (77 kB) 24.02.2020SIWZ (395 kB) 24.02.2020Zał.1 SIWZ – Formularz oferty […]

Dostawa preparatów okulistycznych i viscoelastyków dla Wojewódzkiego  Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa preparatów okulistycznych i viscoelastyków dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze oferty z dn. 06.03.2020 r. (3 MB) 06.03.2020Ogłoszenie o zamówieniu (142 kB) 17.02.2020SIWZ (145 kB) 17.02.2020Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (31 kB) 17.02.2020Zał.2 SIWZ – Formularz cenowy (24 kB) 17.02.2020Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (22 kB) 17.02.2020Zał.4 SIWZ – Ośw. dot. warunków (26 kB) 17.02.2020Zał.5 SIWZ – […]

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii  i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Okulistycznego  Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Odpowiedzi na pytania z dn. 05.03.2020 r.-sig (331 kB) 05.03.2020Ogłoszenie o zamówieniu-sig (289 kB) 13.02.2020SIWZ-sig (262 kB) 13.02.2020Zał.2 SIWZ – OPZ wraz z formularzem cenowym (168 kB) […]

Zakup i dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Działu Techniczno – Gospodarczego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Zakup i dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Działu Techniczno – Gospodarczego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Zakup i dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Działu Techniczno – Gospodarczego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zał. – 2 projekt umowy (73 kB) 12.02.2020Zał. 3 do zaproszenia – formularz cenowy (31 kB) 12.02.2020Załącznik nr 1 – formularz oferty (31 kB) 12.02.2020Załącznik nr 4 – […]

Dieta Mamy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym”

Dieta Mamy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym”

Dieta Mamy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym” Informujemy, iż Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu uczestniczy w programie pilotażowym „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”. Program realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia, celem głównym pilotażu jest: Wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom […]

Opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej składanej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w trybie konkursu zamkniętego nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 ogłoszonego w ramach osi priorytetowej II CYFROWE PODKARPACKIE działania 2.1 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG

Opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej składanej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w trybie konkursu zamkniętego nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 ogłoszonego w ramach osi priorytetowej II CYFROWE PODKARPACKIE działania 2.1 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG

Opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej składanej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w trybie konkursu zamkniętego nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 ogłoszonego w ramach osi priorytetowej II CYFROWE PODKARPACKIE działania 2.1 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG Order by Data Nazwa Załączniki zał. 1 – formularz oferty (25 kB) 04.02.2020Zał.2 do zaproszenia – Istotne postanowienia umowy (45 kB) […]