Wizytówka Szpitala

Wojewódzki Szpital
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

  • fax: 15-812-32-63
  • www: http://szpitaltbg.pl/
  • email: sekretariat@szpitaltbg.pl
  • NIP: 867-18-81-486
  • REGON: 000312573
  • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000003145
  • Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego – Nr konta: 49 1130 1105 0005 2040 2520 0005