Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zał.nr 3 – Formularz cenowy (20 kB) 29.12.2017Załącznik nr 1 – formularz oferty (39 kB) 29.12.2017Załącznik nr 4 – oświadczenie (28 kB) 29.12.2017Odpowiedzi na pytania z dn. 05.01.2018r. (55 kB) 05.01.2018Informacja o wyborze […]

Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Odpowiedzi na pytania z dn. 03.01.2018r. (51 kB) 03.01.2018Informacja z otwarcia ofert z dn.05.01.2018r. (81 kB) 05.01.2018Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 12.01.2018 (64 kB) 12.01.2018Ogłoszenie o zamówieniu (81 kB) 27.12.2017SIWZ (138 kB) 27.12.2017Zal_1_SIWZ_Formularz oferty (29 kB) […]

Dostawa przyrządów do przygotowania cytostatyków  dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa przyrządów do przygotowania cytostatyków dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa przyrządów do przygotowania cytostatyków dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn.04.01.2018r. (67 kB) 04.01.2018Załącznik nr 4 – oświadczenie (28 kB) 21.12.2017Załącznik nr 1 – Formularz oferty (27 kB) 21.12.2017Zaproszenie do złożenia oferty (99 kB) 21.12.2017Zał.2 – projekt umowy (99 kB) […]

Dostawa odzieży i obuwia roboczego  dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 11.01.2018 (69 kB) 11.01.2018Zaproszenie do złożenia oferty (110 kB) 21.12.2017Zał. 3 do zaproszenia – formularz cenowy- Pakiet 1 (24 kB) 21.12.2017Zał. 3 do zaproszenia – formularz cenowy- Pakiet […]

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

W dniu 20 grudnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala  im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Brzezowski. W obradach Rady Społecznej udział wzięli: Członkowie Rady Społecznej, Dyrektor Szpitala, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz przedstawiciele związków zawodowych działających przy Szpitalu.             Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Dyrekcję […]

Desfluran – jakość wybudzania i bezpieczeństwo znieczulenia – Low-Flow

Desfluran – jakość wybudzania i bezpieczeństwo znieczulenia – Low-Flow

W dniu 5 grudnia 2017 r. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii odbyły się warsztaty pt. „Desfluran – jakość wybudzania i bezpieczeństwo znieczulenia – Low-Flow”.  Szkolenie poprowadził prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar, Kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1  w Lublinie. Szkolenie było dedykowane dla personelu medycznego […]

Dostawa energii elektrycznej wraz z przesyłem

Dostawa energii elektrycznej wraz z przesyłem

Dostawa energii elektrycznej wraz z przesyłem Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie (127 kB) 14.12.2017SIWZ (144 kB) 14.12.2017Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (26 kB) 14.12.2017Zał.2 SIWZ – Formularz cenowy (12 kB) 14.12.2017Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (20 kB) 14.12.2017Zał.4 SIWZ – Ośw. dot. warunków (25 kB) 14.12.2017Zał.5 SIWZ – Ośw. dot. grupy kapit. (19 kB) […]

Dostawa środka kontrastowego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa środka kontrastowego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa środka kontrastowego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Załącznik nr 4 – oświadczenie (28 kB) 08.12.2017Zaproszenie do złożenia oferty (99 kB) 08.12.2017Załącznik nr 1 – Formularz oferty (23 kB) 08.12.2017Zał.nr 2 Projekt umowy (94 kB) 08.12.2017Zał. nr 3 Formularz cenowy (25 kB) 08.12.2017Zał. nr 3 Formularz […]

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

W dniu 4 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Brzezowski. W obradach Rady Społecznej udział wzięli: Członkowie Rady Społecznej, Dyrektor Szpitala oraz Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Dyrekcję Szpitala zmianę planu finansowego na 2017 r. oraz […]