Kurs organizowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Kurs organizowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

            PODKARPACKI       URZĄD WOJEWÓDZKI              W RZESZOWIE ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów                                     Rzeszów, 2019-11-28 S-II.9710.6.72.2019.LR   Podmioty lecznicze udzielające świadczeń w zakresie: chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii, urologii dziecięcej .   W załączeniu przesyłam pismo otrzymane z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu […]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej polegające na wykonywaniu opisów i ocen badań TK, MR i RTG w oparciu o dane medyczne przekazywane drogą teleradiologii.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej polegające na wykonywaniu opisów i ocen badań TK, MR i RTG w oparciu o dane medyczne przekazywane drogą teleradiologii.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 t j.) jako udzielający zamówienia Ogłasza Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej polegających na wykonywaniu opisów i ocen […]

Nowa Rada Społeczna Szpitala.

Nowa Rada Społeczna Szpitala.

W dniu 6 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. W skład nowej Rady Społecznej wchodzą:   Przewodniczący Damian Brud – reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego Członkowie: Magdalena Bartkowicz – wybrana przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Wojciech Brzezowski – wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego […]

Nabór ofert na sprzedaż instalacji i urządzeń zamontowanych w obiekcie spalarni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Nabór ofert na sprzedaż instalacji i urządzeń zamontowanych w obiekcie spalarni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

NABÓR OFERT NA SPRZEDAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W OBIEKCIE SPALARNI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) oraz Uchwały […]

Prezentacja Zakładu Radioterapii w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich   Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Prezentacja Zakładu Radioterapii w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

W dniu 8.10.2019 r., przy udziale Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisława Kruczka, Przedstawiciela Generalnego Wykonawcy firmy VAMED Polska Sp. z o.o. Jarosława Krawca oraz Przedstawicieli Zarządu Szpitala i Pracowników Zakładu, odbyła się prezentacja dla mediów budynku Zakładu Radioterapii wraz z wyposażeniem. Zakład Radioterapii jest obecnie w końcowej fazie wyposażania – podstawowym wyposażeniem są 2 akceleratory […]

NABÓR OFERT NA SPRZEDAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH  W OBIEKCIE SPALARNI

NABÓR OFERT NA SPRZEDAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W OBIEKCIE SPALARNI

NABÓR OFERT NA SPRZEDAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W OBIEKCIE SPALARNI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) oraz Uchwały […]

Bezpłatne badania krwi dla zdrowia nerek

Bezpłatne badania krwi dla zdrowia nerek

  Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że 6 października br. odbędą się bezpłatne badania krwi dla osób powyżej 45. roku życia, pozwalające wykryć schorzenia nerek we wczesnych stadiach. Badania są elementem ogólnopolskiej akcji dla zdrowia nerek NEFROTEST. Celem kampanii jest rozpowszechnianie wśród Polaków wiedzy na temat chorób układu moczowego oraz propagowanie profilaktyki chorób nerek. Organizatorami […]

Program badań przesiewowych raka jelita grubego w latach 2019 – 2021  w systemie oportunistycznym.

Program badań przesiewowych raka jelita grubego w latach 2019 – 2021 w systemie oportunistycznym.

W dniu 28 sierpnia br. odbyła się konferencja prasowa na temat rozpoczęcia przeprowadzania w tut. Szpital bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku raka jelita grubego. Badania będą realizowane w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn.: Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019-2021 i będą finansowane […]

Nowe kardiomonitory dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

Nowe kardiomonitory dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, w ramach konkursu ofert na Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania: „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2019”, szpitalny Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii otrzymał dofinansowanie na zakup nowego sprzętu kardiologicznego. W ramach wsparcia […]

Dary z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dary z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Do Oddziału Noworodków, Wcześniaków i Patologii Noworodka trafiły urządzenia medyczne przekazane przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oddział został doposażony w nowoczesny aparat USG firmy Mindray DC-70X-Insight wyposażony w 4 głowice pediatryczne: kardiologiczno – neonatologiczne, oraz 3 głowice: microconvex, liniową i convex. Wśród otrzymanego sprzętu znalazły się także: 3 pompy strzykawkowe Alaris CC Plus Guardrails, […]