Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych

Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych

Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie (91 kB) 29.01.2019Załącznik nr 2 do SIWZ (35 kB) 29.01.2019Zał.8 SIWZ – Projekt umowy (87 kB) 29.01.2019Zał.7 SIWZ – Ośw. dot. grupy kapit. (21 kB) 29.01.2019Zał.6 SIWZ Ośw. o braku posiadania dok. (19 kB) 29.01.2019Zał.5 SIWZ Ośw. o posiadaniu dok (20 kB) 29.01.2019Zał.4 […]

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zaproszenie do złożenia oferty (120 kB) 21.01.2019Załącznik 5 – wykaz usług (17 kB) 21.01.2019Załącznik 4 – oświadczenie (28 kB) 21.01.2019Załącznik 2 – Projekt umowy (91 kB) 21.01.2019Załącznik 1 – formularz oferty (30 kB) 21.01.2019Załącznik 3 – Formularz […]

Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki SIWZ (158 kB) 11.01.2019Zal nr 5 do SIWZ – Projekt umowy (81 kB) 11.01.2019Zał. 2 do SIWZ – Formularz cenowy (36 kB) 11.01.2019Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (28 kB) 11.01.2019Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (21 kB) 11.01.2019Zał.4 SIWZ – Ośw. dot. warunków (26 kB) 11.01.2019Zał.6 SIWZ Ośw. o posiadaniu dok. […]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.02.2019 do 31.01.2022.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.02.2019 do 31.01.2022.

Dyrekcja Wojewódzkiego  Szpitala  im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w  Tarnobrzegu  na  podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2190, z późn.zm.) ZAPRASZA podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej   DO SKŁADANIA OFERT […]