Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.02.2019 do 31.01.2022.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.02.2019 do 31.01.2022.

Dyrekcja Wojewódzkiego  Szpitala  im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w  Tarnobrzegu  na  podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2190, z późn.zm.) ZAPRASZA podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej   DO SKŁADANIA OFERT […]