Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zał.nr 3 – Formularz cenowy (20 kB) 29.12.2017Załącznik nr 1 – formularz oferty (39 kB) 29.12.2017Załącznik nr 4 – oświadczenie (28 kB) 29.12.2017Odpowiedzi na pytania z dn. 05.01.2018r. (55 kB) 05.01.2018Informacja o wyborze […]

Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Odpowiedzi na pytania z dn. 03.01.2018r. (51 kB) 03.01.2018Informacja z otwarcia ofert z dn.05.01.2018r. (81 kB) 05.01.2018Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 12.01.2018 (64 kB) 12.01.2018Ogłoszenie o zamówieniu (81 kB) 27.12.2017SIWZ (138 kB) 27.12.2017Zal_1_SIWZ_Formularz oferty (29 kB) […]

Dostawa przyrządów do przygotowania cytostatyków  dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa przyrządów do przygotowania cytostatyków dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa przyrządów do przygotowania cytostatyków dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn.04.01.2018r. (67 kB) 04.01.2018Załącznik nr 4 – oświadczenie (28 kB) 21.12.2017Załącznik nr 1 – Formularz oferty (27 kB) 21.12.2017Zaproszenie do złożenia oferty (99 kB) 21.12.2017Zał.2 – projekt umowy (99 kB) […]

Dostawa odzieży i obuwia roboczego  dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 11.01.2018 (69 kB) 11.01.2018Zaproszenie do złożenia oferty (110 kB) 21.12.2017Zał. 3 do zaproszenia – formularz cenowy- Pakiet 1 (24 kB) 21.12.2017Zał. 3 do zaproszenia – formularz cenowy- Pakiet […]

Dostawa energii elektrycznej wraz z przesyłem

Dostawa energii elektrycznej wraz z przesyłem

Dostawa energii elektrycznej wraz z przesyłem Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie (127 kB) 14.12.2017SIWZ (144 kB) 14.12.2017Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (26 kB) 14.12.2017Zał.2 SIWZ – Formularz cenowy (12 kB) 14.12.2017Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (20 kB) 14.12.2017Zał.4 SIWZ – Ośw. dot. warunków (25 kB) 14.12.2017Zał.5 SIWZ – Ośw. dot. grupy kapit. (19 kB) […]

Dostawa środka kontrastowego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa środka kontrastowego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa środka kontrastowego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Załącznik nr 4 – oświadczenie (28 kB) 08.12.2017Zaproszenie do złożenia oferty (99 kB) 08.12.2017Załącznik nr 1 – Formularz oferty (23 kB) 08.12.2017Zał.nr 2 Projekt umowy (94 kB) 08.12.2017Zał. nr 3 Formularz cenowy (25 kB) 08.12.2017Zał. nr 3 Formularz […]

Monitorowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP) znajdującego się w obekcie  Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu do Alarmowego Centrum Odbiorczego sy.stemu monitoringu pożarowego w PSP w Tarnobrzegu

Monitorowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP) znajdującego się w obekcie Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu do Alarmowego Centrum Odbiorczego sy.stemu monitoringu pożarowego w PSP w Tarnobrzegu

Monitorowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP) znajdującego się w obekcie Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu do Alarmowego Centrum Odbiorczego sy.stemu monitoringu pożarowego w PSP w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zaproszenie do złożenia oferty (104 kB) 06.12.2017Zał. 1 – formularz oferty (20 kB) 06.12.2017Zał. 2 – projekt umowy (77 kB) […]

Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Order by Data Nazwa Załączniki Zaproszenie do złożenia oferty (99 kB) 27.11.2017Załącznik nr 1 – formularz oferty (28 kB) 27.11.2017Załącznik nr 2 -projekt umowy (92 kB) 27.11.2017Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (107 kB) 27.11.2017Załącznik nr 4 – oświadczenie (28 kB) 27.11.2017Zmiana […]

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii ” oraz dla zadania „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2”

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii ” oraz dla zadania „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2”

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Realizacja inwestycji w formule, zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii” oraz dla zadania ” Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2″   Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu (154 kB) 22.11.2017SIWZ (654 kB) 22.11.2017Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (45 kB) 22.11.2017Zał.2 SIWZ – Ośw. wykluczenie (49 […]

Dostawa zestawu endoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa zestawu endoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa zestawu endoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zał. 2 – SIWZ – Zestawienie granicznych parametrów tech. (29 kB) 21.11.2017Zał. 2 – do umowy (33 kB) 21.11.2017Zał. 8 – SIWZ – Projekt umowy (88 kB) 21.11.2017Zał. 1 – SIWZ – Formularz oferty (25 kB) 21.11.2017Zał. […]