Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Pododdziałem Otolaryngologii Dziecięcej

Informacje ogólne

Oddział  otorynolaryngologiczny funkcjonuje od 1 grudnia 1969 r.  poprzednio w starej części szpitala, obecnie od 1997 roku w nowym budynku F2. Oddział posiada 16 łóżek, rozmieszczonych w 6-ciu salach chorych, dla dzieci i dorosłych.

Kierownik Oddziału: lek. med. Renata Klimek – Kurzyńska

Pielęgniarka Oddziałowa: Dorota Haliniarz

Telefony:
Sekretariat – 812 31 43
Pok. Lekarzy – 812 31 42
Dyż. Pielęgniarek – 812 31 41

Działalność medyczna

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i operacyjny. Posiada również Poradnię Audiologiczną wyposażoną w „kabiny ciszy”, gdzie wykonywane są badania audiometryczne i badania impedancyjne (audiometria obiektywna) u dzieci i dorosłych. Poza tym czynna jest codziennie Poradnia Laryngologiczna w Szpitalu, w której  przyjmuje się pacjentów, odbywają się konsultacje i dalsza opieka pacjentów po zabiegach operacyjnych.

Rocznie na Oddziale leczy się około 1300 pacjentów. Wykonuje się 800 zabiegów operacyjnych w dziedzinie laryngologii i chirurgii twarzowo-szczękowej.

Oddział współpracuje z Wojewódzkim Oddziałem Laryngologii w Rzeszowie, Kliniką Laryngologii w Lublinie i Krakowie oraz z Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.