Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii

Zakład Rehabilitacji  i Fizykoterapii powstał w 1964 roku z inicjatywy lek. med. Józefa Bełtowskiego, ówczesnego ordynatora oddziału chorób wewnętrznych. Najpierw zaczął funkcjonować gabinet fizykoterapii. 20 października 1964 roku zatrudniono pierwszego pracownika: technika masażystę Jana Mączkę. W 1970 roku na stanowisko rehabilitanta ruchowego przyjęto mgr Tadeusza Duszyńskiego. Aż do 1975 roku rehabilitacja pacjenta odbywała się wyłącznie w salach chorych. W 1975 roku wyposażono gabinet kinezyterapii oraz salę ćwiczeń i utworzono Zakład Rehabilitacji Leczniczej. W 1996 roku gabinet fizykoterapii przyłączono do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej i zmieniono nazwę na Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii. W marcu 2003 roku Zakład przeniesiono do obecnych pomieszczeń w pawilonie D, co przyczyniło się do poprawy warunków lokalowych i podniesienia standardu usług. Obecnie wykonywanych jest około 9000 zabiegów w skali miesiąca, zarówno dla pacjentów leczonych we wszystkich oddziałach szpitala jak i dla chorych korzystających z usług Zakładu w warunkach ambulatoryjnych. Prowadzone są też zajęcia w szkole rodzenia.

W skład Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii wchodzą:

  • gabinet kinezyterapii, gdzie wykonuje się następujące rodzaje ćwiczeń: bierne, czynno-bierne, wspomagane, czynne w odciążeniu, czynne wolne, czynne oporowe, na rotorach do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, koordynacji ruchów, nauki chodu, ogólnokondycyjne oraz wyciągi regresyjne kręgosłupa i kończyn dolnych oraz mobilizacje. Ćwiczenia wykonywane są w gabinetach wyposażonych w odpowiedni sprzęt umożliwiający osiągnięcie lepszych efektów terapeutycznych, a także przy łóżku chorego.
  • gabinet fizykoterapii wykonuje zabiegi: jonoforezy, galwanizacji, elektrostymulacji, terapię prądami diadynamicznymi, interferencyjnymi impulsami pneumatycznymi, ultradźwiękami, polem magnetycznym, laserem, impulsowym polem magnetycznym wysokiej częstotliwości, krioterapii, światłolecznictwa.
  • gabinet masażu leczniczego, gdzie wykonuje się masaż suchy i limfatyczny ręczny, stosując różne techniki masażu.

Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii czynny jest dla pacjentów:

poniedziałek, środa, piątek w godz. 7.00 – 14.35
wtorek, czwartek w godz. 7.00 – 18.00

Rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Zakładu:

gabinet kinezyterapii – 15 812 34 06
gabinet fizykoterapii – 15 812 34 09
gabinet masażu I – 15 812 34 07
gabinet masażu II – 15 812 34 08

Cennik usług Świadczonych przez Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii na rzecz osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz na rzecz innych podmiotów.

Kierownik Zakładu: mgr rehabilitacji ruchowej Ewa Prokop

Załączniki