Oddział Pediatryczny

Informacje ogólne

Oddział Pediatryczny w Tarnobrzegu powstał w 1953 roku w najstarszej części budynku szpitala. Aktualnie usytuowany jest na I i II piętrze.

Na I piętrze znajduje się odcinek obserwacyjno – infekcyjny oraz niemowlęcy, gdzie hospitalizowane są dzieci do 3 roku życia. Na II piętrze znajduje się odcinek dzieci starszych, hospitalizowanych od 3 do 18 roku życia.

Ordynator: lek. med. Ewa Wilk

Oddziałowa: Elza Walska

Telefony:
Sekretariat – 812 31 13
Pok. Lekarzy (I piętro) – 812 31 16
Pok. Lekarzy (II piętro) – 812 31 24
Dyż. Pielęgniarek (I piętro) – 812 31 11
Dyż. Pielęgniarek (II piętro) – 812 31 21

Działalność medyczna

Oddział dysponuje doskonałymi warunkami lokalowymi z pojedynczymi, dwuosobowymi i trzyosobowymi salami, zapewniającymi intymność sprzyjającymi procesowi szybkiego zdrowienia dziecka oraz ochronie przed zakażeniami szpitalnymi. Dodatkowo oddział dysponuje izolatką z oddzielnym węzłem sanitarnym.

Oddział posiada salę intensywnego nadzoru pediatrycznego wyposażoną w nowoczesną aparaturę monitorującą: kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, lampy do fototerapii, inkubatory. W oddziale hospitalizowanych jest rocznie ok. 1400 dzieci ze stałą tendencją wzrostową.

Oddział prowadzi pełną diagnostykę zakresu chorób układu oddechowego, przewodu pokarmowego (gastroskopia, rektoskopia, kolonoskopia), układu moczowego (pełna diagnostyka obrazowa), układu krążenia (EKG, Holter, ECHO). W diagnostyce korzysta z dobrego zaplecza laboratoryjnego z szeroką diagnostyką bakteriologiczną.

W przypadkach trudnych diagnostycznie, wymagających wysoce specjalistycznych badań klinicznych oddział współpracuje ściśle z ośrodkami III0 referencji: CZDz w Warszawie, Klinika Pediatrii w Krakowie i Lublinie oraz Oddziałem Pediatrycznym Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Oddział realizuje założenia programu „Szpital Przyjazny Dziecku” z możliwością 24-godzinnego pobytu stacjonarnego rodziców dziecka. W obrębie oddziału znajduje się hotel matek.

Opiekę nad chorymi dziećmi sprawuje doskonale wyszkolony zespół 4 lekarzy – specjalistów chorób dziecięcych: dr Teresa Niezgoda-Pachuta, dr Grażyna Belcarz, dr Barbara Paluch, dr Krzysztof Marchewka zapewniających wysoko specjalistyczną opiekę pediatryczną, oraz 23 pielęgniarki z indywidualnym, ciepłym podejściem do każdego pacjenta.

Naszym szczególnym zadaniem podczas procesu diagnostyczno-terapeutycznego jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz spokojnej, domowej atmosfery.