31 maja Światowym Dniem Bez Tytoniu

31 maja Światowym Dniem Bez Tytoniu

Światowy dzień bez tytoniu 2018 będzie koncentrować się na wpływie tytoniu na zdrowie sercowo-naczyniowe ludzi na całym świecie. Światowy dzień bez tytoniu 2018 ma na celu:   Podkreśl powiązania między stosowaniem wyrobów tytoniowych, a chorobami serca i innymi chorobami sercowo-naczyniowymi. Zwiększenie świadomości wśród ogółu społeczeństwa na temat wpływu palenia tytoniu i ekspozycji na bierne palenie […]

Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

Dostawa aparatury i urządzeń medycznych Order by Data Nazwa Załączniki załącznik nr 4 – oświadczenie (28 kB) 21.05.2018Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) 21.05.2018Załącznik nr 1 – formularz oferty (41 kB) 21.05.2018Załącznik nr 2 -projekt umowy (90 kB) 21.05.2018Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (36 kB) 21.05.2018Odpowiedzi na pytania z dn. 25.05.2018r. (396 kB) 25.05.2018Informacja […]

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej. Order by Data Nazwa Załączniki Zał.2 SIWZ – Formularz cenowy (114 kB) 18.05.2018Zał.3 SIWZ – Ośw. dot. wykluczenia (20 kB) 18.05.2018Zał.4 SIWZ – Ośw. dot. warunków (27 kB) 18.05.2018Zał.5 SIWZ – Potencjał kadrowy (18 kB) 18.05.2018Zał.6 SIWZ – Ośw. dot. uprawnień (17 […]

[AKTUALIZACJA z dnia 19.06.2018] Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii

[AKTUALIZACJA z dnia 19.06.2018] Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg na podstawie art.26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2018 poz. 160) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii wraz z najmem pomieszczeń na świadczenie tych usług […]

5 lat historii Oddziału Okulistyki w Szpitalu Wojewódzkim im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

5 lat historii Oddziału Okulistyki w Szpitalu Wojewódzkim im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Oddział Okulistyki został otwarty w dniu 1 kwietnia 2013 roku z inicjatywy zarządu szpitala, urzędu wojewódzkiego oraz grupy lekarzy okulistów pochodzących się z Rzeszowa, a wynikało to z lokalnych potrzeb zdrowotnych Tarnobrzega i okolic. Oddział został zlokalizowany w miejscu byłego oddziału Rehabilitacji na dwóch piętrach , część łóżkowa na parterze część diagnostyczno-zabiegowa na pierwszym piętrze. […]

Dostawa leku Pegfigrastim

Dostawa leku Pegfigrastim

Dostawa leku Pegfigrastim Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 22.05.2018r. (404 kB) 22.05.2018Załącznik nr 4 – oświadczenie (28 kB) 14.05.2018Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) 14.05.2018Załącznik nr 1 – Formularz oferty (27 kB) 14.05.2018Zał.2 – Projekt umowy (107 kB) 14.05.2018Zał.3 – Formularz cenowy (17 kB) 14.05.2018Zaproszenie do złożenia oferty […]

Międzynarodowy Dzień Położnych i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 2018

Międzynarodowy Dzień Położnych i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 2018

SZANOWNE PANIE POŁOŻNE I PANIE PIELĘGNIARKI „Niewiele zawodów ma tak oczywisty cel pracy jak zawód pielęgniarki, położnej. To zawody szczególne, które maja głęboki sens filozoficzny, społeczny i moralny. Bo kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym…” Jan Paweł II Z okazji Międzynarodowego Dnia Położnych i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek składamy wyrazy […]

Dostawa jaj kurzych, świeżych

Dostawa jaj kurzych, świeżych

Dostawa jaj kurzych, świeżych Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 23.05.2018 (473 kB) 23.05.2018Zaproszenie do złożenia oferty (947 kB) 10.05.2018Zał. 1 – Formularz oferty (26 kB) 10.05.2018Zał. 2 – Projekt umowy (85 kB) 10.05.2018Zał.3 do zaproszenia do złożenia oferty – Formularz cenowy (10 kB) 10.05.2018Zał. 4 – oświadczenie (28 […]

Odbiór nieczystości stałych

Odbiór nieczystości stałych

Odbiór nieczystości stałych Order by Data Nazwa Załączniki Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) 08.05.2018Zał. 1 – Formularz oferty (25 kB) 08.05.2018Zał. 2 – projekt umowy (79 kB) 08.05.2018Zał.3 – Formularz cenowy (9 kB) 08.05.2018Zał. 4 – oświadczenie (28 kB) 08.05.2018Wybór najkorzystniejszej oferty z dn. 16.05.2018r. (414 kB) 16.05.2018