Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży

Informacje ogólne

Kierownik:  lek. med. Krzysztof Polski

Położna Koordynująca: mgr Renata Bajcarczyk

Lekarze – 11 osób
Położne – 34 osób

Telefony:
Sekretariat – 812 34 90
Pok. Lekarzy Gin. – 812 34 92
Dyż. Położnych Gin. – 812 34 62
Pok. Lekarzy Poł. – 812 34 87
Dyż. Pielęgniarek Poł. – 812 34 88
Sala Porodowa – 812 34 89

Działalność medyczna

Oddział położniczy naszego szpitala to najbardziej przyjazne miejsce, w którym może przyjść na świat wasze dziecko, a przez pierwsze chwile razem będziecie otoczeni fachową i przyjazną opieką.

Oddział usytuowany jest w najnowszej części szpitala, budynku E, na I piętrze nad Izbą Przyjęć Ogólną i Izbą Przyjęć Położniczą , skąd jest bezpośrednie połączenie z Traktem Porodowym.

Na oddziale jest sala porodowa ogólna, sala porodów rodzinnych, sala cięć cesarskich. Po porodzie matki przebywają razem z dziećmi, na salach 2 lub 1 – osobowych.

Odwiedziny na oddziale położniczym od g.8,00 – g. 20,00, w wyjątkowych przypadkach, za zgodą lekarza dyżurnego odwiedziny mogą być przedłużone. Ze względów epidemiologicznych prosimy osoby z infekcjami o nieodwiedzanie swoich bliskich.

Dajemy możliwość odbycia porodu w towarzystwie bliskiej osoby – na nowoczesnej sali porodów rodzinnych – nie pobieramy żadnych opłat za udział w porodzie.

Podczas porodu kobieta jest pod stałą opieką wykwalifikowanej położnej oraz lekarza ginekologa-położnika.

Golenie krocza i lewatywę wykonujemy tylko na życzenie pacjentki.

Podczas I okresu porodu można zjeść lekkostrawny posiłek oraz pić, najlepiej wodę mineralną niegazowaną.

Jeśli pacjentka ma plan porodu jest on czytany i omawiany wspólnie z lekarzem i położną.

Pacjentka ma możliwość skorzystania z gazu znieczulającego Entonox, aparatu do elektrostymulacji Tens oraz niefarmakologicznych metod znieczulenia; masaż, kąpiel, prysznic, może korzystać z piłek, worka sako, drabinek.

Znieczulenie zewnątrz-oponowe jest dostępne ze wskazań medycznych i jest wykonywane przez lekarza anestezjologa.

Poród odbywa się w pozycji wybranej przez rodzącą, jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych.

Po porodzie dziecko i matka mają okazję do kontaktu „skóra do skóry” przez co najmniej 2 godziny. Jeżeli matka jest zmęczona noworodek jest pod opieka personelu.

Posiadamy umowy z bankami komórek macierzystych, nasze położne zostały przeszkolone w zakresie pobierania krwi pępowinowej.

Na oddziale położniczym noworodek przebywa obok matki przez cały czas, zabiegi pielęgnacyjne, kąpiel i badanie lekarskie również odbywa się w obecności matki. Położne pomagają w opiece nad noworodkiem, oraz w rozpoczęciu karmienia piersią.

Oddział współpracuje z psychologiem, który pomaga w trudnych sytuacjach (choroba, wada wrodzona u dziecka, „baby blues”).

Jadłospis układany przez dietetyczkę jest dostosowany do potrzeb matek karmiących, istnieje możliwość ustalenia indywidualnej diety np. wegetariańska.

Po wypisie do domu służymy naszym pacjentkom nadal pomocą, w poradni konsultacyjnej dla kobiet (15 8123316, 8123318) gdzie można ściągnąć szwy z krocza i rany pooperacyjnej, konsultować się w przypadku nieprawidłowego przebiegu połogu.

Spis rzeczy które należy zabrać do szpitala:

  • dokumenty; dowód osobisty, (jeżeli w dowodzie nie dokonano zmiany nazwiska proszę zabrać akt małżeństwa) karta ciąży, wynik grupy krwi (oryginał), wyniki innych badań konsultacji lekarskich, karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalu,

  • koszula nocna (odpowiednia do karmienia piersią) 2 szt.

  • ręcznik i przybory toaletowe, kosmetyki,

  • miękkie obuwie – kapcie oraz klapki pod prysznic,

  • jednorazowe majtki poporodowe

  • podpaski higieniczne duże, np. bella mama,

  • woda mineralna niegazowana, sztućce (łyżka, nóż, widelec, łyżeczka),

  • dla dziecka – ręcznik, pampersy, chusteczki nawilżane,

  • pacjentki niepełnoletnie – proszę zgłaszać się na oddział z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Zakres działalności Oddziału Ginekologii i Położnictwa

1.Ginekologia operacyjna

-mamy możliwość i stosujemy badania histopatologiczne śródoperacyjne

-operacje technikami klasycznymi
operacje mięśniaków macicy , w tym operacje oszczędzające u pacjentek chcących zachować narząd rodny , operacje torbieli , guzów przydatków operacje rekonstrukcyjne i odtwórcze w wadach narządu rodnego

-operacyjne leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu
plastyki ścian pochwy i krocza , operacyjne leczenie nietrzymania moczu z użyciem materiałów syntetycznych , operacyjne leczenie wypadania narządu rodnego z użyciem materiałów syntetycznych

-operacje endoskopowe – laparoskopia , histeroskopia
laparoskopowe usunięcie mięśniaków macicy w tym operacje oszczędzające narząd rodny , operacje torbieli , guzów przydatków , laparoskopowa diagnostyka niepłodności , laparoskopowe leczenie zespołów bólowych miednicy mniejszej histeroskopia diagnostyczna w przypadkach nieprawidłowych krwawień macicznych , niepłodności, histeroskopia operacyjna w tym resekcje przegród macicy , mięśniaków macicy , polipów śluzówki jamy macicy

-operacje onkologiczne
leczenie operacyjne nowotworów narządu rodnego :
rak sromu ,
rak szyjki macicy ,
rak trzonu macicy ,
rak jajnika ,

2.Patologia ciąży

zagrażające porody przedwczesne ,
choroby wikłające przebieg ciąży i porodu

3.Położnictwo

nadzór nad ciężarną i płodem w trakcie porodu ,
cięcia cesarskie ze wskazań matczynych i płodowych
opieka w połogu