Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z  Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Informacja – art. 67 ust.1 pkt 12-15 PZP (2 MB) 17.06.2020Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (98 kB) 27.05.2020

Dostawa jaj kurzych, świeżych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa jaj kurzych, świeżych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki zał. 1 – formularz oferty (29 kB) 18.05.2020Zał. 2 – Projekt umowy (84 kB) 18.05.2020Zał.3 do zaproszenia do złożenia oferty – Formularz cenowy (10 kB) 18.05.2020Załącznik 4 – oświadczenie (28 kB) 18.05.2020Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) 18.05.2020Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (492 kB) 27.05.2020

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze oferty z dn. 08.07.2020 r. – Str. int.-sig (318 kB) 08.07.2020Podpis – Informacja o wyborze oferty z dn. 08.07.2020 r. – Str. int. (460 kB) 08.07.2020Powtórna ocena ofert z dn. 16.07.2020 r. – Str. int. (3 MB) 16.07.2020Ogłoszenie o zamówieniu (406 kB) 18.05.2020SIWZ (169 kB) 18.05.2020Zał.1 SIWZ […]

Dostawa materiałów i implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa materiałów i implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa materiałów i implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zał. 1 – formularz oferty (28 kB) 14.05.2020Zał. 3 – Formularz cenowy (24 kB) 14.05.2020Zał. 4 – oświadczenie (28 kB) 14.05.2020Zał.2 Projekt umowy (90 kB) 14.05.2020Załącznik 1 do Projektu umowy (50 […]

Odbiór nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Odbiór nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki zał. 1 – formularz oferty (29 kB) 12.05.2020Zał. 2 – projekt umowy (77 kB) 12.05.2020Zał.3 – Formularz cenowy (10 kB) 12.05.2020Załącznik 4 – oświadczenie (28 kB) 12.05.2020Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) 12.05.2020Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (454 kB) 21.05.2020

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

  „Jest taka wdzięczność, kiedy chcesz dziękować, lecz przystajesz jak gapa, bo nie widzisz komu, a przecież sam nie jesteś płacząc po kryjomu” ks. Jan Twardowski Z okazji Waszego Święta składam wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym serdeczne podziękowania za rzetelną pracę, opiekę i szacunek jakim w codziennej pracy obdarzacie każdego Pacjenta. Niech Wasza praca na […]

Dostawa umundurowania i obuwia całorocznego dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowników Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa umundurowania i obuwia całorocznego dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowników Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki Zał. – 2 projekt umowy (77 kB) 11.05.2020zał. 1 – formularz oferty (27 kB) 11.05.2020Zał. 3 do zaproszenia – formularz cenowy (34 kB) 11.05.2020zał. 4 – oświadczenie (28 kB) 11.05.2020Zaproszenie do złożenia oferty (3 MB) 11.05.2020Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (475 kB) 20.05.2020

Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z  Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu (132 kB) 04.05.2020SIWZ (172 kB) 04.05.2020Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (25 kB) 04.05.2020Zał.2 SIWZ – Fiormularz cenowy (22 kB) 04.05.2020Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (27 kB) 04.05.2020Zał.4 […]