Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19

Warszawa 6 września 2021 r. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym zaszczepieniem znaczącej części osób z grup ryzyka poważnych skutków zachorowania na COVID-19, opracowano niniejsze rekomendacje dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, z zachowaniem odpowiednich środków zapobiegania i kontroli zakażeń w tych jednostkach. Załączniki Rekomendacje_MZ_i_GIS_dot__odwiedzin_w_czasie_epidemii_COVID-19_2(1) (172 kB) 18.10.2021

Rekomendacje MZ i GIS dotyczące odwiedzin w czasie epidemii COVID-19

Rekomendacje MZ i GIS dotyczące odwiedzin w czasie epidemii COVID-19

Do pobrania Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID – 19 w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Załączniki Rekomendacje_MZ_i_GIS_dot__odwiedzin_w_czasie_epidemii_COVID-19_2 (173 kB) 18.10.2021

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja Oddziału  Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegający na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1  wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej  w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegający na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Link do postępowania https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=20510668 Lini do ogłoszenia o zamówieniu https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000214909%2F01