Oddział Kardiologiczny z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym

Oddział Kardiologiczny z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym powstał w listopadzie 1997 roku w ramach rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. Zajmuje dwie kondygnacje pawilonu F, tj;

-poziom „0” – 5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego

-poziom „3” – 18 łóżek w tym 3 łózka monitorowane półintensywnego nadzoru

 

W latach 1997-2000 oddział przyjmował 700-900 pacjentów rocznie, obecnie 1100-1200 pacjentów na rok.

 

Kadra

Kierownik

 lek.med. Jacek Biernacki Specjalista Kardiologii, Specjalista Chorób Wewnętrznych

Zastępca Kierownika

 lek med. Piotr Sulik Specjalista Kardiologii, Specjalista Chorób Wewnętrznych

Starsi asystenci

lek.med. Iwona Kowalik Specjalista Kardiologii, Specjalista Chorób Wewnętrznych

lek. med. Urszula Rawska-Dul Specjalista Chorób Wewnętrznych

lek. med. Roland Rudnicki Specjalista Chorób Wewnętrznych

Młodsi asystenci

lek.med. Katarzyna Myśliwiec

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Aneta Kolano

 

Numery telefonów

Sekretariat 15 812 3135

Pok. Lekarzy (parter) 15 812 3102

Pok. Lekarzy (III piętro) 15 812 3133

Dyż. Pielęgniarek (OIOK) 15 812 3100

Dyż. Pielęgniarek (OIOK) 15 812 3101

Dyż. Pielęgniarek (III piętro) 15 812 3131

Kierownik 15 812 3132

Kontrola EKG, kontrola stymulatorów 15 812 3134

Pracownia Echo 15 812 3104

Adres i-mail

kardiologia@szpitaltbg.pl

 

W oparciu o personel Oddziału działają następujące pracownie:

1. Pracownia echokardiografii i diagnostyki elektrokardiologicznej

2. Pracownia elektrofizjologii

3. Pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów

 

Pracownia echokardiografii i diagnostyki elektrokardiologicznej wykonuje badania echokardiografii przez-klatkowej oraz przezprzełykowej, próby wysiłkowe na bieżni ruchomej oraz cykloergometrze rowerowym, holtery ekg oraz ciśnieniowe.

 

W Pracownia elektrofizjologii wykonywane są zabiegi implantacji kardiostymulatorów oraz kardiowerterów-defibrylatorów. Ponadto w Pracowni wykonywane są badania elektrofizjologiczne oraz zabiegi ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca (ablacje RF oraz krioablacje balonowe).

 

Pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów prowadzi okresowe kontrole wszczepionych kardiostymulatorów oraz kardiowerterów-defibrylatorów.

 

Lekarze oddziałowi przyjmują w przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej, wykonują również konsultacje kardiologiczne w innych oddziałach szpitalnych, wykonują część badań nieinwazyjnych dla innych oddziałów szpitalnych i specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego.

 

Oddział zatrudnia 7 lekarzy – 5 specjalistów w dziedzinie kardiologii, 2 specjalistów chorób wewnętrznych, 1 w trakcie specjalizacji z kardiologii.

 

Personel pielęgniarski składa się z 24 pielęgniarek w tym 3 pielęgniarki z tytułem magister pielęgniarstwa, 3 specjalistki z pielęgniarstwa kardiologicznego, 4 specjalistki z pielęgniarstwa zachowawczego, 1 specjalistka z pielęgniarstwa geriatrycznego, 2 pielęgniarki w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa internistycznego, 3 pielęgniarki w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

 

Ponadto Oddział zatrudnia 2 techników elektrokardiologi zaangażowanych w pracę Pracowni echokardiografii i diagnostyki elektrokardiograficznej oraz Pracowni kontroli stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów

 

Pracę oddziału wspiera sekretarka medyczna.

 

Dobrze przygotowana kompetentna kadra specjalistów, dbałość o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wdrażanie nowych procedur oraz standardów klinicznych, efektywna współpraca z ośrodkami klinicznymi, wysoka kultura osobista, przyjazna atmosfera – oto nasze atuty.