Dostawa owoców i warzyw dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa owoców i warzyw dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki Załącznik nr 1 – Formularz oferty (25 kB) 17.09.2020Załącznik nr 2 – projekt umowy (91 kB) 17.09.2020Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (30 kB) 17.09.2020Załącznik nr 4 – oświadczenie (28 kB) 17.09.2020Załącznik nr 5 oświadczenie dotyczące oferowanych przedmiotów zamówienia (22 kB) 17.09.2020Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) 17.09.2020Informacja o wyborze […]

Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu (91 kB) 10.09.2020SIWZ (365 kB) 10.09.2020Zał. 2 SIWZ – Formularz cenowy (25 kB) 10.09.2020Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (30 kB) 10.09.2020Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (19 kB) 10.09.2020Zał.4 SIWZ – Ośw. dot. warunków (26 kB) 10.09.2020Zał.5 SIWZ – Ośw. dot. grupy kapitałowej (19 kB) 10.09.2020Zał.6 SIWZ – […]

Dostawa sprzętu medycznego jako wyposażenie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa sprzętu medycznego jako wyposażenie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze oferty z dn. 16.10.2020 r. – Strona int.-sig (147 kB) 16.10.2020Ogłoszenie o zamówieniu-sig (274 kB) 09.09.2020SIWZ-sig (243 kB) 09.09.2020Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (39 kB) 09.09.2020Zał.2 SIWZ – OPZ (54 kB) 09.09.2020Zał.2B SIWZ – Formularz cenowy (9 kB) 09.09.2020Zał.3 SIWZ – JEDZ (171 kB) 09.09.2020Zał.4 SIWZ – […]

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu (136 kB) 04.09.2020SIWZ (165 kB) 04.09.2020Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (28 kB) 04.09.2020Zał.2 SIWZ – Formularz cenowy (50 kB) 04.09.2020Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (18 kB) 04.09.2020Zał.4 SIWZ – Ośw. dot. warunków (24 kB) 04.09.2020Zał.5 SIWZ – Ośw. dot. grupy kapit. (18 kB) 04.09.2020Zał.6 SIWZ – Projekt […]