Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Link do platformy miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2956c6c3-eb05-459c-9005-73033fbdb093   Link do ogłoszenia o zamówieniu https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000005464%2F01   Link do Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000006096%2F01 Order by Data Nazwa Załączniki Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu (272 kB) 04.02.2021Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z […]