Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja Oddziału  Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegający na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1  wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej  w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegający na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Link do postępowania https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=20510668 Lini do ogłoszenia o zamówieniu https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000214909%2F01