Oddziały Szpitalne

 1. Blok Operacyjny
 2. Centrum Onkologiczne: Oddział Onkologii Klinicznej oraz Poradnia Onkologiczna
 3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 4. Oddział Chirurgii Dziecięcej Jednego Dnia
 5. Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
 6. Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
 7. Oddział Kardiologiczny z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym
 8. Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
 9. Oddział Noworodków, Wcześniaków i Patologii Noworodka
 10. Oddział Okulistyczny
 11. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji
 12. Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
 13. Oddział Pediatryczny
 14. Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Patologii Ciąży
 15. Oddział Reumatologiczny
 16. Szpitalny Oddział Ratunkowy