Projekty UE, Dotacje

 

Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.


 

 

Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów.


 

 

Zakupy inwestycyjne sfinansowane w ramach Państwowego Funduszu Celowego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.


Projekt pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”


 

 

Projekt pn.: „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”


Załączniki