Blok Operacyjny

Informacje ogólne

Po. Kierownik Bloku Operacyjnego : Anna Zgierska

Telefony:
Pok. Kierownika i Piel. Oddziałowej – 812 34 20
Pok. Lekarzy – 812 34 21
Pok. Instrumentariuszek – 812 34 22
Pok. Wybudzeń – 812 34 23

Działalność medyczna

Oddział funkcjonuje od 17 listopada 2001 roku i świadczy usługi w zakresie:

  • chirurgii, neurochirurgii i chirurgii dziecięcej;
  • ginekologii i położnictwa;
  • otorynolaryngologii, chirurgii szczękowej;
  • ortopedii.

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do zabiegów konwencjonalnych oraz endoskopowych, laparoskopii, histeroskopii i artropii.

Oddział współpracuje ze wszystkimi oddziałami zabiegowymi.