Zakład Radioterapii

Radioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia chorób nowotworowych. Może być stosowana zarówno jako leczenie samodzielne jak i skojarzone, na przykład z chemioterapią lub leczeniem chirurgicznym. W wyniku działania promieniowania jonizującego niszczone są  komórki
w ciele pacjenta. Celem radioterapii jest podanie dostatecznie wysokiej dawki promieniowania jonizującego do objętości nowotworu, przy jednoczesnym ograniczeniu dawki dla zdrowych tkanek. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów planowania leczenia i akceleratorów liniowych.

 

Aby rozpocząć leczenie promieniowaniem jonizującym niezbędne jest:

 • rozpoznanie
 • decyzja terapeutyczna
 • wykonanie tomografii do planowania leczenia
 • wrysowanie objętości tarczowej I narządów zdrowych
 • planowanie leczenia
 • napromienianie
 • ocena pacjenta podczas leczenia
 • badania kontrolne pacjenta

 

Zakład Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu rozpoczął swoją działalność w lutym 2020 roku. Leczenie odbywa się w formie leczenia dziennego. Na terenie placówki istnieje poradnia radioterapii oraz punkt pobrań badań.

Zakład radioterapii dysponuje dwoma bliźniaczymi akceleratorami Vital Beam firmy Varian, które umożliwiają napromienianie wiązkami fotonowymi i elektronowymi oraz realizację większości stosowanych obecnie technik napromieniania. Tomografię służącą jako podstawę planowania leczenia wykonuje się 64 rzędowym tomografem komputerowym firmy Siemens. W pomieszczeniu modelarni możliwe jest wykonanie osłon i unieruchomień indywidualnych. Planowanie leczenia odbywa się w Pracowni Fizyki Medycznej przy użyciu systemu planowania leczenia Eclipse 15.6. Proces leczenia jest weryfikowany za pomocą dozymetrii portalowej i in vivo.

 

W zakładzie możliwe jest leczenie chorych z rozpoznaniem nowotworów:

 • regionu głowy i szyi
 • przewodu pokarmowego
 • piersi
 • płuca
 • gruczołu krokowego
 • narządów płciowych kobiet
 • układu moczowo-płciowego
 • skóry
 • mięsaków
 • czerniaków

p.o. Kierownika Zakładu: dr n. med. Marcin Sawicki

Kierownik Techników: mgr Izabela Wiercioch

Pielęgniarka Koordynująca: mgr piel. Anna Rogala

Numery telefonów:

Rejestracja: 15 812 30 42 / 15 812 30 43

Gabinet lekarski II piętro: 15 812 30 51

Gabinet lekarski Poradnia Radioterapii: 15 812 30 47

Gabinet zabiegowy: 15 812 30 49

Pielęgniarka koordynująca: 15 812 30 54

 

lek. Monika Grandys – ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie w 1995 roku. Specjalista chorób płuc (1st). specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w Klinice Onkologicznej w Szwecji.

dr n. med. Marcin Sawicki – p.o. Kierownika Zakładu Radioterapii, specjalista fizyki medycznej. Uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Od 2018 roku pełni funkcję wykładowcy na Uniwersytecie Rzeszowskim w Kolegium Medycznym.

mgr Izabela Wiercioch – Kierownik Techników, ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie na kierunku elektroradiologia. Pełni funkcję wykładowcy w Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku logopedia ogólna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2015-2018 pełniła funkcję koordynatora projektu „Szkołą promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.

dr n. med. Zbigniew Wcisło –specjalista radioterapii onkologicznej, kierownik Zakładu Radioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie

dr hab. n. med. Zbigniew Szutkowski – specjalista radioterapii onkologicznej, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w Zakładzie Radioterapii w Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie

dr n. med. Jacek Urbański – specjalista radioterapii onkologicznej

lek. med. Grzegorz Puszkarewicz – radioterapeuta, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w Zakładzie Radioterapii w Uniwersyteckim Szpitalu klinicznym im Fryderyka Chopina w Rzeszowie