Dla Pacjenta

Kliknij w obrazek po więcej informacji!

 

 

 1. Przyjęcie do szpitala
 2. Jak przygotować się do badań
 3. Zasady odwiedzin i udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta
 4. Cennik usług medycznych
 5. Opieka duszpasterska
 6. Ratownictwo Medyczne
 7. Wyżywienie
 8. Dostęp do świadczeń zdrowotnych dla osób chorujących na otyłość III stopnia
 9. Zasady udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym
 10. Prawa i obowiązki pacjenta
 11. Rzecznik Praw Pacjenta i Praw Dziecka
 12. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz Szpitala
 13. Serwisy dla pacjentów
 14. Składanie skarg i wniosków

Załączniki