Konkurs Ofert

Konkurs Ofert

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022 poz. 633 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii wraz z najmem pomieszczeń […]