Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

Informacje ogólne

Oddział czasowo zawieszony

Telefony:
Sekretariat – 812 31 73
Pok. Lekarzy – V p. – 812 31 54
Pok. Lekarzy – VI p. – 812 31 64
Pok. Lekarzy – VII p. – 812 31 74
Dyż. Pielęgniarek – V p. – 812 31 51
Dyż. Pielęgniarek – VI p. – 812 31 61
Dyż. Pielęgniarek – VII p. – 812 31 71

Działalność medyczna

Oddział funkcjonuje od początku istnienia szpitala. Zajmuje trzy piętra: V, VI i VII w wysokiej części kompleksu.
Hospitalizacją objęci są pacjenci z różnorodnymi schorzenia z zakresu:

  • chorób wewnętrznych,
  • onkologii,
  • neurologii,
  • rehabilitacji neurologicznej,
  • medycyny paliatywnej.

Oddział posiada 45 łóżek. Są one rozmieszczone w głównej mierze w salach 3-osobowych. Posiada również dwie sale półintensywnego nadzoru wyposażone w nowoczesny sprzęt, oraz trzy izolatki 1-osobowe z odrębnym węzłem sanitarnym, przeznaczone dla chorych zakaźnie lub chorych z niewydolnością układu odpornościowego.

W procesie diagnostycznym oddział korzysta w szerokim zakresie ze szpitalnego laboratorium, pracowni USG, pracowni tomografii komputerowej dysponującej bardzo nowoczesną aparaturą oraz pracowni diagnostyki endoskopowej. W ramach tej ostatniej asystenci oddziału wykonują gastroskopię i kolonoskopię, a także różnorodne zabiegi endoskopowe.

Oddział ściśle współpracuje z klinikami oraz instytutami medycznymi Warszawy, Krakowa, Lublina oraz oddziałami województwa podkarpackiego.