Wznowienie 300 licencji posiadanego oprogramowania ESET Endpoint Security Suite zarejestrowanego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Wznowienie 300 licencji posiadanego oprogramowania ESET Endpoint Security Suite zarejestrowanego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki Zał. 4 – oświadczenie (28 kB) 23.12.2019Zał.2 – projekt umowy (96 kB) 23.12.2019Zał.3 do zaproszenia do złożenia oferty – Formularz cenowy (10 kB) 23.12.2019Załącznik nr 1 – formularz oferty (28 kB) 23.12.2019Załącznik nr 1 do Umowy (371 kB) 23.12.2019Zaproszenie do złożenia oferty (2 MB) 23.12.2019Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (392 […]

Dostawa energii elektrycznej wraz z przesyłem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa energii elektrycznej wraz z przesyłem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (31 kB) 18.12.2019Zał.2 SIWZ – Formularz cenowy (12 kB) 18.12.2019Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (22 kB) 18.12.2019Zał.4 SIWZ – Ośw. dot. warunków (26 kB) 18.12.2019Zał.5 SIWZ – Ośw. dot. grupy kapit. (21 kB) 18.12.2019Zał.6 SIWZ – Istotne postanowienia umowy (71 kB) 18.12.2019Ogłoszenie o zamówieniu (130 […]

Dostawa  jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.02.2020r. (2 MB) 06.02.2020Ogłoszenie o zamówieniu (97 kB) 06.12.2019SIWZ (162 kB) 06.12.2019Zal nr 8 do SIWZ – Projekt umowy (85 kB) 06.12.2019Zał. 2 do […]

Kurs organizowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Kurs organizowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

            PODKARPACKI       URZĄD WOJEWÓDZKI              W RZESZOWIE ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów                                     Rzeszów, 2019-11-28 S-II.9710.6.72.2019.LR   Podmioty lecznicze udzielające świadczeń w zakresie: chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii, urologii dziecięcej .   W załączeniu przesyłam pismo otrzymane z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu […]