Program badań przesiewowych raka jelita grubego w latach 2019 – 2021  w systemie oportunistycznym.

Program badań przesiewowych raka jelita grubego w latach 2019 – 2021 w systemie oportunistycznym.

W dniu 28 sierpnia br. odbyła się konferencja prasowa na temat rozpoczęcia przeprowadzania w tut. Szpital bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku raka jelita grubego. Badania będą realizowane w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn.: Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019-2021 i będą finansowane […]

Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki SIWZ (149 kB) 29.08.2019Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (27 kB) 29.08.2019Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (20 kB) 29.08.2019Zał.4 SIWZ – Ośw. dot. warunków (27 kB) 29.08.2019Zał.5 SIWZ Ośw. Wykonawcy (20 kB) 29.08.2019Zał.6 SIWZ – Ośw. dot. grupy kapit. (20 kB) 29.08.2019Zał.7 SIWZ […]

Nowe kardiomonitory dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

Nowe kardiomonitory dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, w ramach konkursu ofert na Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania: „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2019”, szpitalny Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii otrzymał dofinansowanie na zakup nowego sprzętu kardiologicznego. W ramach wsparcia […]